Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
811. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ532Β
Πρωτόκολλο: 18749 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ532Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34666
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.
 
812. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ491Β
Πρωτόκολλο: 11026  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ491Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34662
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.
 
813. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ522Β
Πρωτόκολλο: 64744/677/19  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ522Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34661
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. 49372/3352/ 2017 «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β ́ 2726)
 
814. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/2/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.11884  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-34665
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34665
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021 - 2024 του υποτομέα των ΟΤΑ.
 
815. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 88659/1142  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-34655
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34655
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άδεια λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας και Σταθμών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης εξοπλισμένων με Αντλίες Καυσίμων στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης χορήγησης άδειας.
 
816. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ480Β
Πρωτόκολλο: 1551  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ480Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34653
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής.
 
817. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/2/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 17839  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-34648
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34648
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων της Χώρας.
 
818. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ434Β
Πρωτόκολλο: οικ. 907/Δ5  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ434Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34645
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 11756/Δ5/ 16.10.2018 (Β ́ 4776) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ: 6772/Β9β/19.12.2011 (Β ́ 3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».
 
819. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ433Β
Πρωτόκολλο: 16868  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ433Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 69395/1-7-2019 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως ισχύει.
 
820. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ432Β
Πρωτόκολλο: Υ5  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ432Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34642
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021 - 2027.
 
821. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 12/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ30Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4663/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ30Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34641
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.
 
822. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/2/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/7408/ΔΠΔΣ  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34636
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34636
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024.
 
823. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ406Β
Πρωτόκολλο: Α. 1025  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ406Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.
 
824. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ397Β
Πρωτόκολλο: Α. 1020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ397Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34623
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.
 
825. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.11347/139  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-34654
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34654
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δηµοσίευση της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 89851/1165/9-12-2019 (ΦΕΚ 4929/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english