Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Εκδόσεις ΣΑΤΕ
 
 

 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2018

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2018 (ΣΑΤΕ - 05/2018)

   

Η έκδοση επί είκοσι έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ΓΓΥ του ΥπΥΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2017

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2017 (ΣΑΤΕ - 03/2017)

   

Η έκδοση επί δέκα εννιά έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ΓΓΥ του ΥπΥΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2016

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2016 (ΣΑΤΕ - 03/2016)

   

Η έκδοση επί δέκα οκτώ έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ΓΓΥ του ΥπΥΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2015

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2015 (ΣΑΤΕ - 03/2015)

   

Η έκδοση επί δέκα επτά έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ΓΓΥ του ΥπΥΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

 

Νέο Νομοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Δημόσιες Σ.E. (ΣΑΤΕ - 05/2014)

   

Η έκδοση του ΣΑΤΕ περιέχει τα πρακτικά εκδήλωσης που διοργανώθηκε με θέμα: «Νέο Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων». Εκτός των εισηγήσεων του ΣΑΤΕ περιλαμβάνονται εισηγήσεις, τοποθετήσεις και παρεμβάσεις εκπροσώπων των: ΕΑΑΔΗΣΥ, ΣΕΓΜ, ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ, ΓΓΕ/ΥΠΑΑΝ, ΤΕΕ, ΣΜΕ, Γραφείο Υπουργού ΥΜΕΔΙ, ΣΜΕ, κ.ά.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2014

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2014 (ΣΑΤΕ - 04/2014)

   

Η έκδοση επί δέκα έξι έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΥΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2013

 

Présentation de l'Industrie de la Construction Grecque (ΣΑΤΕ - 11/2013)

   

Η παρουσίαση του ΣΑΤΕ παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Γραφείου ΟΕΥ Αλγερίας στο Αλγέρι στις 25.11.2013 στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης για τον Ελληνικό Κατασκευαστικό Κλάδο και την προοπτική ανάληψης δημοσίων έργων στην Αλγερία. Περιέχει σύντομο ιστορικό των πεπραγμένων του κλάδου αλλά και αναλυτική περιγραφή της δυναμικότητάς του. Εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γεν.Δ/ντή του ΣΑΤΕ κ. Σπ. Μουντρουίδη και παρουσιάστηκε από τον ΟΕΥ Δρ. Νικ. Μπελιά.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2013

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2013 (ΣΑΤΕ - 03/2013)

   

Η έκδοση επί δέκα πέντε έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΥΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

 

7η Εξαμηνιαία Έκθεση Εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο(ΣΑΤΕ-10/2012)

   

Η παρούσα έκδοση του ΣΑΤΕ καταγράφει και αναλύει τις κυριότερες προσωρινές τάσεις και προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ καθώς και ανακοινώσεις δημόσιων & ιδιωτικών φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, ΙΟΒΕ, ICAP, HELLASTAT κ.ά.). Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως και τις 23/10/2012. Χορηγός: Attica Bank

           
 

 

Νέο Σύστημα Αναλύσεων Τιμών-Παρατηρητήριο Συντ. Δ.E.(ΣΑΤΕ - 07/2012)

   

Η έκδοση του ΣΑΤΕ περιέχει τα πρακτικά εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ και οι ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα «Ανάπτυξη νέου Συστήματος Αναλύσεων Τιμών για τον Προϋπολογισμό και την Αναθεώρηση Τιμών Δ.Ε. και Σύσταση Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Τ.Ε.». Εκτός των εισηγήσεων των διοργανωτών περιλαμβάνονται εισηγήσεις εκπροσώπων των ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΕΛΟΤ, ΙΟΚ, ΥπΥΜΕΔΙ, ΥπΑΑΝ, κ.α.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2012

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2012 (ΣΑΤΕ - 03/2012)

   

Η έκδοση επί δέκα τέσσερα έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΥΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

 

6η Εξαμηνιαία Έκθεση Εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο(ΣΑΤΕ-02/2012)

   

Η παρούσα έκδοση του ΣΑΤΕ καταγράφει και αναλύει τις κυριότερες προσωρινές τάσεις και προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ καθώς και ανακοινώσεις δημόσιων & ιδιωτικών φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, ΙΟΒΕ, ICAP, HELLASTAT κ.ά.). Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως και τις 14/2/2012. Χορηγός: Attica Bank

           
 

 

5η Εξαμηνιαία Έκθεση Εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο(ΣΑΤΕ-07/2011)

   

Η παρούσα έκδοση του ΣΑΤΕ καταγράφει και αναλύει τις κυριότερες προσωρινές τάσεις και προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ καθώς και ανακοινώσεις δημόσιων & ιδιωτικών φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, ΙΟΒΕ, ICAP, HELLASTAT κ.ά.). Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως και τις 21/7/2011. Χορηγός: Attica Bank

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2011

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2011 (ΣΑΤΕ - 03/2011)

   

Η έκδοση επί δεκατρία έτη αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

 

4η Εξαμηνιαία Έκθεση Εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο(ΣΑΤΕ-02/2011)

   

Η παρούσα έκδοση του ΣΑΤΕ καταγράφει και αναλύει τις κυριότερες προσωρινές τάσεις και προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ καθώς και ανακοινώσεις δημόσιων & ιδιωτικών φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, ΙΟΒΕ, ICAP, HELLASTAT κ.ά.). Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως και τις 4/2/2011. Χορηγός: Attica Bank

           
 

 

Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Δ.Ε.: ΕΒΕΑ 20.10.2010 (ΣΑΤΕ - 11/2010)

   

Η έκδοση του ΣΑΤΕ περιέχει τα πρακτικά εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 20.10.2010 με θέμα το προτεινόμενο από το Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημόσιων έργων. Πέραν των τοποθετήσεων των εκπροσώπων του Δ.Σ. και των Εταιρειών Μελών του ΣΑΤΕ, περιλαμβάνονται εισηγήσεις εκπροσώπων των ΤΕΕ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΠΕΔΕΠ, ΣΠΕΔΕΘ, ΣΕΔΕ Ευβοίας, ΣΕΔΕ Έβρου, ΣΕΓΜ, ΣΜΕ και του πρ. ΤΣΜΕΔΕ.

           
 

 

3η Εξαμηνιαία Έκθεση Εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο(ΣΑΤΕ-07/2010)

   

Η παρούσα έκδοση του ΣΑΤΕ καταγράφει και αναλύει τις κυριότερες προσωρινές τάσεις και προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ καθώς και ανακοινώσεις δημόσιων & ιδιωτικών φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, ΙΟΒΕ, ICAP, HELLASTAT κ.ά.). Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως και τις 12/7/2010. Χορηγός: Attica Bank

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2010

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2010 (ΣΑΤΕ - 03/2010)

   

Η έκδοση επί δωδεκαετία αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

 

2η Εξαμηνιαία Έκθεση Εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο(ΣΑΤΕ-01/2010)

   

Η παρούσα έκδοση του ΣΑΤΕ καταγράφει και αναλύει τις κυριότερες προσωρινές τάσεις και προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ καθώς και ανακοινώσεις δημόσιων & ιδιωτικών φορέων (ΕΣΥΕ, ΥΠΟΙΟ, ΤτΕ, ΙΟΒΕ, HELLASTAT κ.ά.). Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως και τις 15/1/2010.

           
 

 

1η Εξαμηνιαία Έκθεση Εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο(ΣΑΤΕ-07/2009)

   

Η παρούσα έκδοση του ΣΑΤΕ καταγράφει και αναλύει τις κυριότερες προσωρινές τάσεις και προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ καθώς και ανακοινώσεις δημόσιων & ιδιωτικών φορέων (ΕΣΥΕ, ΥΠΟΙΟ, ΤτΕ, ΙΟΒΕ κ.ά.). Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως και τις 30/6/2009.

           
 

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2008

 

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2008 (ΣΑΤΕ - 12/2008)

   

Η έκδοση επί δεκαετία αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

ΠΔΕ 1996-2009

 

Ανάλυση Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων 1996-2009 (ΣΑΤΕ - 10/2008)

   

Η έκδοση εντάσσεται στην σειρά ενημερωτικών εκδόσεων του ΣΑΤΕ. Αναλύει την διαχρονική εξέλιξη των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων κατά τα έτη 1996-2009, αναδεικνύει την σημαντικότητα των δημοσίων επενδύσεων και του κατασκευαστικού κλάδου στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και θέτει τις απαιτούμενες συνθήκες βέλτιστης αξιοποίησης των κεφαλαίων για χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων.

           
 

 

Ενέργεια και Περιβάλλον στον Κτιριακό Τομέα (ΣΑΤΕ - 04/2008)

   

Η έκδοση εντάσσεται στην σειρά ενημερωτικών εκδόσεων του ΣΑΤΕ. Πραγματεύεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του δομημένου χώρου στην Ελλάδα, πληροφορεί για τις ενέργειες που γίνονται και για όσες υπολείπονται ώστε η χώρα μας να καλύψει τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των ρυπογόνων εκπομπών.

           
 

Κατάλογος Τεχνικών Εταιρειών (ΑΕ & ΕΠΕ) 2007

 

Κατάλογος Τεχνικών Εταιρειών (ΑΕ & ΕΠΕ) 2007 (ΣΑΤΕ - 08/2007)

   

Η έκδοση αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών (ΑΕ & ΕΠΕ) στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

Κατάλογος Τεχνικών Εταιρειών (ΑΕ & ΕΠΕ) 2006

 

Κατάλογος Τεχνικών Εταιρειών (ΑΕ & ΕΠΕ) 2006 (ΣΑΤΕ - 06/2006)

   

Η έκδοση αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την ελληνική εργοληπτική εταιρεία. Περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων Τεχνικών Εταιρειών (ΑΕ & ΕΠΕ) στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, δηλαδή, των κατά τεκμήριο τεχνικά ικανότερων και ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.

           
 

 

Οδηγός Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 1997 (ΣΑΤΕ - 09/1997)

   

Η παρούσα δεύτερη δίγλωσση έκδοση των ΣΑΤΕ – ΤΕΕ παρουσιάζει με τρόπο εύχρηστο και συνοπτικό την ταυτότητα των μελών του ΣΑΤΕ ώστε ο εκάστοτε χρήστης, Έλληνας ή Αλλοδαπός, να αντλεί άμεσα και εύκολα την απαιτούμενη πληροφόρηση επικοινωνίας.  Αφιερώνεται στους πρωτεργάτες και τα διακεκριμένα στελέχη του Κατασκευαστικού Κλάδου που συνέβαλλαν στην προ 32 ετών ίδρυση του ΣΑΤΕ. [ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ]

           
 

 

Δημόσια Έργα: Νομολογία ΣτΕ (ΣΑΤΕ - 04/1993)

   

Η έκδοση αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ με σκοπό την ταξινόμηση του μεγάλου πλήθους των αποφάσεων του ΣτΕ κάτω από αντίστοιχες ή παρόμοιες με τις ερμηνευόμενες διατάξεις του ν. 1418/84 και του π.δ. 609/85 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πληροφόρησης για τους εργολήπτες. Την επιμέλεια της έκδοσης είχαν οι δικηγόροι κ. Ζ. Χατζηχαλκιάς και κ. Δ. Τσιαπράζης. [ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ]

           
 

 

Δίκαιο Δημοσίων Έργων (ΣΑΤΕ - 11/1989)

   

Η έκδοση αποτελεί μια ολοκληρωμένη ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου του ν. 1418/84 σε όλη του την έκταση (ανάθεση, εκτέλεση, εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων) και στοχεύει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν από την αδικαιολόγητη πολύπλοκη νομοθεσία στην προσπάθεια άσκησης εργοληπτικής επιχειρηματικότητας. [ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ]

           
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english