Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Γενικές Συνελεύσεις ΣΑΤΕ
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024
 

Οδηγίες Συμμετοχής στη Γ.Σ. και στις Εκλογές του ΣΑΤΕ
 

15/05/2024   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εξελέγη πρόεδρος ο Ζαχαρίας Αθουσάκης. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Απριλίου 2024».
25/04/2024  

Αναδημοσιεύσεις  του Δελτίου Τύπου και αναφορές στην Γενική και Εκλογική Συνέλευση του ΣΑΤΕ.

25/04/2024  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ολοκληρώθηκε η χθεσινή εκλογική διαδικασία στον ΣΑΤΕ. Νίκος Ταχιάος: Καλούμε σε άμεση συνάντηση τους εκπροσώπους του ΣΑΤΕ για την επίλυση καίριων θεσμικών ζητημάτων - Καταβάλλεται προσπάθεια για λειτουργία του Μητρώου για την ανανέωση/αναβάθμιση των πτυχίων των εργοληπτικών εταιρειών. Ανδρέας Γερακάκης: Δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία να χαθεί»  - Αναδημοσιεύσεις.

25/04/2024   Φωτογραφικό Υλικό
24/04/2024  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 24-04-2024 - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

24/04/2024  

Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία Προέδρου κ. Ανδ. Γερακάκη.
3.
Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Εμμ. Βράιλα.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

22/04/2024  

Πρακτικές Οδηγίες για τη συμμετοχή στην τακτική και εκλογική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ – 24.04.2024.

22/04/2024  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την Τετάρτη η ετήσια Γενική Συνέλευση και η εκλογή νέου ΔΣ του ΣΑΤΕ».

19/04/2024   Κάλεσμα του Προέδρου του ΣΑΤΕ για συμμετοχή στην Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στις 24.04.2024.
18/04/2024  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 02.04.2024, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

12/04/2024  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 02.04.2024, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

03/04/2024   Κατάλογος υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 02.04.2024.
26/03/2024   ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ.
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023
 

26/04/2023   Φωτογραφικό Υλικό
26/04/2023   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την ανάγκη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομής και κατασκευών δεκαετούς διάρκειας, τόνισε ο νέος πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά την τακτική Συνέλευση των μελών του - Σημαντική καθυστέρηση στην συγκρότηση του ΔΣ του ΕΣΤΕΠ – ΤΙΜ – ΤΕΜ».
26/04/2023   Tακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Εμμ. Βράιλα.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Τροποποιήσεις Καταστατικού, σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

31/03/2023   ΠΡΟΣΟΧΗ - OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον τόπο διεξαγωγής της ΓΣ) -  Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ.
28/03/2023  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Για τη συμμετοχή στην Τακτική και Καταστατική Γ.Σ. του ΣΑΤΕ

1. Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής

2. Υπόδειγμα (Α) πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022
 

18/04/2022   Ομόφωνο Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ (18/04/22) για τον κίνδυνο διάλυσης συμβάσεων πολλών έργων και γενικότερης καταστροφής του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.
18/04/2022   Tακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Εμμ. Βράιλα.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
11/04/2022  

Οδηγίες συμμετοχής στην τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ – 18.04.2022.

18/03/2022  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γ.Σ. του ΣΑΤΕ
1. Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής

2. Δήλωση συμμετοχής

3. Υπόδειγμα (Α) πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021

 

12/11/2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΤΕ.
09/11/2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ.
09/11/2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ.
02/11/2021  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 29-10-2021 - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

29/10/2021  

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 29-10-2021 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

29/10/2021  

Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία Προέδρου κ. Γ. Βλάχου.
3.
Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Ανδ. Γερακάκη.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

27/10/2021  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 07.10.2021, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

26/10/2021  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την Παρασκευή η ετήσια Γενική Συνέλευση και η εκλογή νέου ΔΣ του ΣΑΤΕ».

25/10/2021  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 07.10.2021, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

22/10/2021  

Οδηγίες συμμετοχής στην τακτική και εκλογική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ – 29.10.2021.

19/10/2021  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 07.10.2021, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

18/10/2021  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 07.10.2021, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

14/10/2021  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 07.10.2021, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

08/10/2021  

Κατάλογος υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) και ανά όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 07.10.2021.

30/09/2021   ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Για τη συμμετοχή στην Τακτική και Εκλογική Γ.Σ. του ΣΑΤΕ
1.1 Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής

1.2 Δήλωση συμμετοχής

1.3 Υπόδειγμα (Α) πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Για  την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή στα όργανα του ΣΑΤΕ
2.1 Πίνακας δικαιολογητικών υποψηφιότητας

2.2 Δήλωση  υποψηφιότητας  για   εκλογή  στα  όργανα  του ΣΑΤΕ  (Διοικητικό Συμβούλιο,  Πειθαρχικό Συμβούλιο  και  Εξελεγκτική Επιτροπή)

2.3 Υπόδειγμα (Β) πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

 

17/03/2020   ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΤΕ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ
05/03/2020   ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

 

03/04/2019   Φωτογραφικό Υλικό
03/04/2019   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Βήματα προς τα πίσω στα ζητήματα διαφάνειας στην παραγωγή δημοσίων έργων διαπιστώνει η Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ μετά την ψήφιση του Ν.4605/2019».
03/04/2019   Tακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Ανδ. Γερακάκη.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
01/04/2019   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ την Τετάρτη 03 Απριλίου 2019».
04/03/2019   ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
 

25/04/2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΤΕ.
25/04/2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ.
11/04/2018   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εξελέγη πρόεδρος ο Γεώργιος Βλάχος - Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης Μαρτίου 2018».
03/04/2018   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 28-3-2018 - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
29/03/2018  

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 28-3-2018 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

29/03/2018   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εκλέχθηκαν τα 13 μέλη του νέου ΔΣ του ΣΑΤΕ κατά τις εκλογές που έγιναν χτες στην Αθήνα και τα οκτώ Περιφερειακά Τμήματα».
28/03/2018  

Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία Προέδρου κ. Ζ. Αθουσάκη.
3.
Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Χρ. Καλογερόπουλου.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

26/03/2018  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 06.03.2018, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

22/03/2018   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την Τετάρτη η ετήσια Γενική Συνέλευση και η εκλογή νέου ΔΣ του ΣΑΤΕ».
22/03/2018  

Κατάλογος εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ που δύνανται να μετέχουν στις αρχαιρεσίες του Μαρτίου.

09/03/2018  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης εταιρειών μελών ΣΑΤΕ στην Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (Μάρτιος 2018).

07/03/2018  

Κατάλογος υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως υποβλήθηκαν έως και τις 06.03.2018. (Βλ. καταχώρηση της 26/03/2018).

23/02/2018  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 28.03.2018: Υπενθυμίζουμε στα Μέλη ότι σύμφωνα με την από 08.02.2018 Πρόσκληση, η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα όργανα του ΣΑΤΕ (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) λήγει στις 06.03.2018 Δικαιολογητικά Υποψηφιοτήτων.

09/02/2018  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πρόσκληση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής & Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή υποδείγματα εκπροσώπησης.

 

EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 

08/02/2018  

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 31/01/2018.

31/01/2018  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Μεγάλη κατάκτηση για τον τεχνικό κόσμο της Χώρας η διατήρηση του ΜΕΕΠ και η πρόσκληση σε διαγωνισμούς έργων βάσει αυτού, δήλωσε ο Υπ.ΥΜΕ Χρ. Σπίρτζης στην Έκτακτη Γ.Σ. του ΣΑΤΕ».

31/01/2018   Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ δια του Προέδρου Ζαχαρία Αθουσάκη στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
31/01/2018   Υλικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
29/01/2018   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018».
25/01/2018   ΠΡΟΣΟΧΗ - Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι σύμφωνα με την από 12.12.2017 πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).
12/12/2017   ΕΠΕΙΓΟΝ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς α) τους Συντονιστές, τους Αναπλ. Συντονιστές και τα Μέλη των Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων και β) τα Μέλη του με θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΑΤΕ στις 31.1.2018 - Καταγραφή των θέσεων των Μελών του ΣΑΤΕ επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης».
12/12/2017   Πρόσκληση για την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου  και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
 

06/04/2017   Φωτογραφικό Υλικό
30/03/2017  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αμείλικτα τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του ΜΕΕΠ: Η κατάρρευση της αγοράς των τεχνικών έργων στην Χώρα η βασική αιτία καθυστέρησης της ανάπτυξης τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά την τακτική Συνέλευση των μελών του».

30/03/2017  

Tακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία Προέδρου κ. Ζ. Αθουσάκη.
3.
Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Χρ. Καλογερόπουλου.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

29/03/2017  

Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ: Τροποποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ. Υπενθυμίζεται ότι η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων έχει τεθεί ως θέμα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (30.03.2017).

28/03/2017   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017».
28/03/2017  

Κανονισμός Αρχαιρεσιών ΣΑΤΕ: Εισήγηση προς το ΔΣ του ΣΑΤΕ του Νομ. Συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τροποποιήσεις Κανονισμού Αρχαιρεσιών» και ο συνημμένος σε αυτή Τροποποιημένος Κανονισμός Αρχαιρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι η τροποποίηση του Κανονισμού Αρχαιρεσιών έχει τεθεί ως θέμα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (30.03.2017).

23/03/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι σύμφωνα με την από 28.02.2017 πρόσκληση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

01/03/2017   Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016
 

20/04/2016   Αποφάσεις
19/04/2016   Φωτογραφικό Υλικό
31/03/2016   Tακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία Προέδρου κ. Ζ. Αθουσάκη.
3.
Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Κωνσταντινίδη.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
30/03/2016   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την ανάγκη ενός προγράμματος μικρών και μεσαίων έργων σε όλη τη χώρα, επειδή αυτό θα επηρεάζει άμεσα και θετικά τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά την τακτική Συνέλευση των μελών του».
28/03/2016   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ την Τετάρτη 30 Μαρτίου».
23/03/2016  

Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι σύμφωνα με την από 19.02.2016 πρόσκληση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

22/02/2016  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή υποδείγματα εκπροσώπησης.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015
 

23/04/2015   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΤΕ.
23/04/2015   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ.
30/03/2015

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Επανεξελέγη πρόεδρος ο Ζαχαρίας Αθουσάκης-Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της περασμένης εβδομάδας».

19/03/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εκλέχθηκαν τα 13 μέλη του νέου ΔΣ του ΣΑΤΕ κατά τις εκλογές που έγιναν χτες στην Αθήνα και τα έξι Περιφερειακά Τμήματα».

19/03/2015   ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 18-3-2015 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
18/03/2015   Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Απολογισμός και λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3.
Έκθεση πεπραγμένων.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
16/03/2015

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική και Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ - Βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου και  Πρόσκληση.

12/03/2015  

Αρχαιρεσίες ΣΑΤΕ 18.03.2015 - Νέα διεύθυνση Εκλογικού Κέντρου Κομοτηνής: Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι λόγω της πρόσφατης ίδρυσης του Περιφερειακού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και της μη εισέτι εγκατάστασης των γραφείων του σε συγκεκριμένη διεύθυνση στην πόλη της Κομοτηνής, η ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες του ΣΑΤΕ στις 18.03.2015 θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συσκέψεων του ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, Παρνασσού 6, Κομοτηνή. (Βλ. και σχετική Πρόσκληση).

12/03/2015  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως εκ νέου προεγκρίθηκε από το ΔΣ του ΣΑΤΕ, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

09/03/2015  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ που δύνανται να μετέχουν στις αρχαιρεσίες του Μαρτίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. ΔΜ/οικ/5548/27-2-2015 Διαπιστωτικής Πράξης Διαγραφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από το ΜΕΕΠ της Δ/νσης Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

09/03/2015  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης εταιρειών μελών ΣΑΤΕ στην Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (Μάρτιος 2015).

02/03/2015  

Κατάλογος εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ που δύνανται να μετέχουν στις αρχαιρεσίες του Μαρτίου. (Βλ. καταχώρηση της 09/03/2015)

27/02/2015  

Κατάλογος υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως προεγκρίθηκε από το ΔΣ του ΣΑΤΕ. (Βλ. καταχώρηση της 12/03/2015)

10/02/2015   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τον Μάρτιο οι εκλογές στον ΣΑΤΕ για νέο Δ.Σ».
10/02/2015  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής & Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή υποδείγματα εκπροσώπησης.

28/03/2013  

Έγκριση νέου τροποποιημένου Κανονισμού Αρχαιρεσιών του ΣΑΤΕ.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014
 

03/04/2014  

Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ με θέμα: «Σε πλήρη κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου οδηγούν αποφάσεις του ΥΠΥΜΕΔΙ - Επιδιώκει, με αυθαίρετο τρόπο, την αναδρομική επιστροφή τουλάχιστον 5% του τζίρου του 2012 ! Μέσω δημιουργίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας να επιδιωχθεί η ενοποίηση του κλάδου - Κοινή άποψη των πρόεδρων των συνδέσμων εργοληπτών και μελετητών».

03/04/2014   Φωτογραφικό Υλικό
03/04/2014   Τακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία τ. Προέδρου κ. Γ. Βλάχου.
3.
Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον  από τον Προέδρο κ. Ζ. Αθουσάκη.
4. Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Κωνσταντινίδη.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
01/04/2014   Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ με θέμα: «Την Πέμπτη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ».
28/02/2014  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013
 

29/03/2013  

Δελτίο Τύπου  του ΣΑΤΕ με θέμα: «"Μισογεμάτο" κατά τον Γ.Γ. Δημοσίων Έργων το "πικρό ποτήρι" των κατασκευών, δραματική η κατάσταση στον κλάδο κατά τον πρόεδρο του ΣΑΤΕ, όπως τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου».

28/03/2013   Φωτογραφικό Υλικό
28/03/2013   Τακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία Προέδρου κ. Γ. Βλάχου.
3.
Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Κωνσταντινίδη.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση νέου τροποποιημένου Κανονισμού Αρχαιρεσιών του ΣΑΤΕ.
26/03/2013   Δελτίο Τύπου  του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ».
28/02/2013  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

   

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012
 

06/04/2012   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΤΕ.
05/04/2012   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος. Μαζικότητα και αντιπροσωπευτικότητα όλων των Περιφερειών της Xώρας στις εκλογές που διεξήχθησαν την περασμένη εβδομάδα».
05/04/2012   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ.
04/04/2012   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΣΑΤΕ.
30/03/2012   ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 29-3-2012 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
29/03/2012   Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Απολογισμός και λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3.
Έκθεση πεπραγμένων.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
28/03/2012  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης εταιρειών μελών ΣΑΤΕ στην Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (Μάρτιος 2012).

27/03/2012   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την Πέμπτη 29 Μαρτίου εκλογές για νέα διοίκηση στον ΣΑΤΕ».
20/03/2012  

Επικαιροποίηση του καταλόγου υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως προεγκρίθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

15/03/2012  

Κατάλογος εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ που δύνανται να μετέχουν στις αρχαιρεσίες του Μαρτίου, όπως εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ.

15/03/2012  

Κατάλογος υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως προεγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ. (Βλ. καταχώρηση της 20/03/2012)

13/02/2012  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής & Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή υποδείγματα εκπροσώπησης.

   
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 21.10.2011
 
28/11/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών  με θέμα: «Λειτουργία ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών».

28/11/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ – Λειτουργία Προγράμματος Δι@ύγεια».

28/11/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών με θέμα: «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ – Λειτουργία ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών».

28/11/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ – Ζητήματα νομοσχεδίου».

03/11/2011  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Απαράδεκτο το σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα κατά τους εργολήπτες που απαιτούν διαφάνεια στις αναθέσεις και στην εκτέλεση όλων των έργων καθώς και ξεμπλοκάρισμα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Θησέας, κ.α.). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ».

24/10/2011   ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 21/10/2011.
21/10/2011   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Σε δραματικές συνθήκες έχει περιέλθει ο κλάδος των κατασκευών. Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΣΑΤΕ συζητούν και αποφασίζουν τα αιτήματα που θα θέσουν στην κυβέρνηση».
21/10/2011   Έκτακτη Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη - Σχετικό Υλικό.
2.
Απόψεις Μελών ΣΑΤΕ για το Νομοσχέδιο του ΥΠΥΜΕΔΙ - Πόρισμα Μ/Κ..
19/10/2011  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί τελικά η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ. Θα τεθούν σε συζήτηση τα οξυμένα προβλήματα των τεχνικών εταιρειών».

13/10/2011  

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: Αναβολή για την συνέχιση των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011  και ώρα 10 π.μ. στο Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7).

12/10/2011  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Δυνατότητα αναβολής, της προγραμματισμένης για τις 13.10.2011 έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΣΑΤΕ, για την συνέχιση των εργασιών της την ερχόμενη εβδομάδα (Πέμπτη 20/10 ή Παρασκευή 21/10)».

12/10/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σε περίπτωση μικρής προσέλευσης στην αυριανή έκτακτη γενική συνέλευση υφίσταται η δυνατότητα αναβολής για την συνέχιση των εργασιών της την ερχόμενη εβδομάδα (Πέμπτη 20/10 ή Παρασκευή 21/10).

10/10/2011  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τα οξυμένα προβλήματα των τεχνικών εταιρειών θα τεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ».

14/09/2011  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

05/09/2011   ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Aλλαγή ημερομηνίας.
25/07/2011   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ για τα μείζονα προβλήματα που βιώνει ο κλάδος των κατασκευών».
22/07/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις εταιρίες-μέλη με θέμα: «Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης».

   
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 31.03.2011
 
01/04/2011  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ακόμη και η … «τρόϊκα» διαμαρτύρεται για τη συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

31/03/2011   Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.
2.
Λογοδοσία
Προέδρου κ. Γ. Βλάχου.
3
. Εκθεση Πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Αθ. Πιατίδη.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
30/03/2011   Πρόταση Τροποποιήσεων Καταστατικού ΣΑΤΕ.
01/03/2011  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής & Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

   
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -18.03.2010
 
22/03/2010  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τουλάχιστον 60 ανώνυμες εταιρείες διαγράφηκαν από το Μητρώο Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο.»

18/03/2010   Τακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.
2.
Λογοδοσία
Προέδρου κ. Γ. Βλάχου.
3
. Εκθεση Πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Αθ. Πιατίδη.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
16/03/2010  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ στις 18 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 σε αίθουσα του ΕΒΕΑ».

18/02/2010  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

   
ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -17.12.2009
 
18/12/2009  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο ενοποίησης των εργοληπτικών οργανώσεων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ».

17/12/2009   Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΑΤΕ:
1. Περιεχόμενα.
2. Ημερήσια Διάταξη.
3. Σύνοψη - Βασικές Παράμετροι Καταστατικού Ενοποιημένης Οργάνωσης.
4. Σχέδιο Καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης
.
5. Πόρισμα Ομάδας Εργασίας ΣΑΤΕ για το σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων
.
20/11/2009  

Σχέδιο Καταστατικού ενιαίας εργοληπτικής οργάνωσης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ενοποίησης. Έγγραφο της Επιτροπής Ενοποίησης προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Γνωστοποίηση αποφάσεων Ε.Ε.- Διορθώσεις συμπληρώσεις διατάξεων καταστατικού».

19/11/2009  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

   

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 18.03.2009
 

26/03/2009  

Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ: «Επανεξελέγη πρόεδρος ο Γεώργιος Βλάχος».

19/03/2009  

Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ: «Τα νέα μέλη των οργάνων διοίκησης του ΣΑΤΕ».

18/03/2009  

Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ: «Εν μέσω της βαθειάς κρίσης του Κατασκευαστικού κλάδου η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές στον ΣΑΤΕ».

18/03/2009   Κανονισμός Αρχαιρεσιών όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.
18/03/2009  

Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση:
1. Περιεχόμενα.
2. Ημερήσια Διάταξη.

3. Κανονισμός Αρχαιρεσιών.
4. Απολογισμός και λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
5.
Έκθεση πεπραγμένων.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

10/02/2009  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής & Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή υποδείγματα εκπροσώπησης.

   

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 05.03.2008
 

06/03/2008  

Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ: «Τροποποιήσεις του καταστατικού που ενεκρίθησαν από την Καταστατική Γενική Συνέλευση της 5ης Μαρτίου 2008».

06/03/2008  

Τροποποιήσεις του καταστατικού που ενεκρίθησαν από την Καταστατική Γενική Συνέλευση της 5ης Μαρτίου 2008.

05/03/2008   Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.
2.
Ομιλία
Προέδρου κ. Γ. Βλάχου.
3
. Εισήγηση Αντιπροέδρου (5η-7η τάξη ΜΕΕΠ) κ. Μ. Αλέπη.
4.
Εκθεση Πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Αθ. Πιατίδη.
5
. Εισήγηση Αν. Γεν. Γραμματέα κ. Κ. Μουτάφη.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
05/02/2008   Σχέδιο Νέου Καταστατικού ΣΑΤΕ
05/02/2008  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής & Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

   

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 22.03.2007
 

22/03/2007  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «"Πάρτυ" κερδοσκοπίας και αποκλεισμού των κατασκευαστικών εταιρειών από τα έργα οι ΣΔΙΤ κατά τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ.»

22/03/2007   Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.
2.
Ομιλία Προέδρου
κ. Γ. Βλάχου.
3
.
Εκθεση Πεπραγμένων από τον Γεν. Γραμματέα κ. Μάρκο Σιούνα.

4.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
09/02/2007  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

   

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 30.03.2006
 

11/04/2006  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 30ης Μαρτίου 2006.»

30/03/2006  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό κατά την Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2006.»

30/03/2006  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2006.»

30/03/2006   Ετήσια Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.
2.
Λογοδοσία Δ.Σ. ΣΑΤΕ δια του Προέδρου κ. Μιχαήλ Αλέπη.
3. Εκθεση Πεπραγμένων από τον Γεν. Γραμματέα κ. Μάρκο Σιούνα.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων.
6. Τροποποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γραφείων ΣΑΤΕ.
16/02/2006  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα εκπροσώπησης.

 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english
> Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english