Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
421. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/7/2020 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: 146600/Σ.233  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών.
 
422. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 217464  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35339Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35339Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα.
 
423. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2747Β
Πρωτόκολλο: 15660 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΠ-ΦΕΚ2747Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35350
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
 
424. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 217464  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35408
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35408
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα.
 
425. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2725Β
Πρωτόκολλο: Α. 1159  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2725Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β΄ 179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
426. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2020 Αριθμός: Ε2103
Πρωτόκολλο: Ε.2103  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α΄ 128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου.
 
427. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 143140  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35337
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020.
 
428. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2729Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 148  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2729Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35341
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
 
429. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 42685  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-35361
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35361
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές.
 
430. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 26696/791  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35330
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35330
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α' 55)».
 
431. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2681Β
Πρωτόκολλο: Α. 1156  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2681Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
432. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2684Β
Πρωτόκολλο: οικ. 26308/768  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2684Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35334
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).
 
433. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ128Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4701/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ128Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35333
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
 
434. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 26400/605  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35331
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β' 2274).
 
435. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2655Β
Πρωτόκολλο: 66780 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2655Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35326
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english