Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1290
Πρωτόκολλο: 1103481/932/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1290
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2002.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1275
Πρωτόκολλο: 1101117/10876πε/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1275
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απορρόφηση επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των ν. 2515/1997 και 2166/1993 και μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1286
Πρωτόκολλο: 1054493/395/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1286
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τήρησης ή μη βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ. από αλλοδαπή τεχνική εταιρεία που συμμετέχει σε Ελληνική κοινοπραξία.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1284
Πρωτόκολλο: 1102389/913/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1284
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13306
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1277
Πρωτόκολλο: 1100576/7672/3068/0014Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1277
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13305
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT από τις Δ.Ο.Υ. και την αποστολή τους στην Ε.Σ.Υ.Ε..
 
6. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 16/12/2002 Αριθμός: 91
Πρωτόκολλο: Οδηγία 2002/91/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΕΕ-91
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21793
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 13/12/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 729
Πρωτόκολλο: 729/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 729
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13503
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/02 (Α. 143/19.6.02) εφαρμόζονται και στις δημοπρασίες κατασκευής έργων ή ανάθεσης εκπόνησης μελετών, του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα γενικότερα, στις οποίες η κατακυρωτική ή εγκριτική απόφαση έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον επιλεγέντα πριν τις 19.6.02..
 
8. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/12/2002 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17γ/09/94/ΦΝ 241  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 627/2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθμ. 627/2002 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Οι απαλλαγές στις κρατήσεις υπέρ τρίτων που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 της από 28-7-1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν ισχύουν για τις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1276
Πρωτόκολλο: 1100052/10943/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1276
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002 (Ν. 2992/2002, άρθρο 13 παρ. 13)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2992/2002.
 
10. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 11/12/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 678
Πρωτόκολλο: 678/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 678
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν κατά τη διαδικασία επανάκρισης του ν. 2940/2001, καθίσταται απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2229/94 και του Π.Δ. 368/94, τόσο των συγχωνευόμενων όσο και των αυτοτελών εταιρειών, ως προς την τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάταξής τους στις προϋφιστάμενες του ν. 2940/01 κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ που κατείχαν έτσι ώστε στη συνέχεια να καθορισθεί: α. Ο συντελεστής Γ του τύπου κατάταξης στις νέες τάξεις του ΜΕΕΠ και β. Η αντίστοιχη (κατά την έννοια των παρ. 35 και 36 του άρθρου 4 του ν. 2940/01) τάξη της νέας διαβάθμισης.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 11/12/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 677
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/33550/6-11-2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 677
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13142
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν η εμπειρία στελέχους εργοληπτικής επιχείρησης, η οποία αποκτήθηκε από επίσημη υπεργολαβία, μπορεί να ληφθεί υπόψη για κατάταξη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1269
Πρωτόκολλο: 1099224/1944/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1269
Συνημμένα: α) Υπόδειγμα εντύπου "Ειδική Εκθεση Ελέγχου" & β) Ν.2992/2002 Αρθρα 16 & 44 (ΦΕΚ 54Α'/20-3-2002) & Ν. 3052/2002, Αρθρο 12 (ΦΕΚ 221Α/24-9-2002)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των ν. 2992/2002 και 3052/2002. Τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου (δέσμευση του 50% των τραπεζικών λογαριασμών κλπ.) λαμβάνονται πλέον και για τους παραβάτες που λαμβάνουν και χρησιμοποιούν εικονικά φορολογικά στοιχεία, εκδίδουν εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύουν τέτοια στοιχεία, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφεται σε αυτά, αθροιστικά λαμβανομένη, υπερβαίνει τα 150.000€.
 
13. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/12/2002 Αριθμός: 87
Πρωτόκολλο: Γ99/1/180  
 Αρχείο .pdf: 2002ΙΚΑ-87
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ενιαίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου (INTERNET).
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/12/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1264
Πρωτόκολλο: 1096862/2515/ΔΜΒ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1264
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε..
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/11/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1262
Πρωτόκολλο: 1095216/1930/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1262
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13235
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση των ΑΥΟ, 1097441/278/7668/0014 / ΠΟΛ.1242/19.10.2001 και 1028679/558/Α0012/ ΠΟΛ.1109/26.3.2002, σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους, ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english