Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/12/2003 Αριθμός: ΦΕΚ309Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3213/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ309Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
 
2. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2003 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/116/Φ.1.3  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14591
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός δαπάνης ΦΠΑ κατά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (Βλέπε και Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 31/1999, 24/2002 και 25/2002).
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2003 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/10/200  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14628
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2004.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/12/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: 1096645/11059/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002 για το συμψηφισμό ζημίας σε περίπτωση μετασχηματισμών επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του ν. 2515/1997.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/12/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: 1114801/1370/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2003.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 18/12/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 504
Πρωτόκολλο: 504/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 504
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14603
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν πρέπει να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου σκυροδέματος, σε εταιρεία της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά ποσοστό 90% σε εταιρεία παραγωγής σκυροδέματος.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: 1111373/13303/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14580
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών για την αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: 1109430/9476-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14572
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του ν. 3193/03 και των Κωδικοποιημένων διατάξεων των άρθρων 13-21 και 31 ν. 2648/98. Παράταση προθεσμίας εξόφλησης οφειλών.
 
9. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/12/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 14457  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΡΓΑΣ-14457
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14457
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικόλληση μηχανοσήμων.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/12/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1132
Πρωτόκολλο: 1109354/1188/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14557
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: 1106005/506/0013  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14528
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση εταιρειών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: 1106006/486/0013  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14529
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του ν. 3193/20-11-2003 (ΦΕΚ 266 Α') "Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: 1106181/704/Α'0013  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14511
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση - τροποποίηση της 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α'0013/ 01-04-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β'/21-04-2003) "Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής". (Σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1055/2003).
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1124
Πρωτόκολλο: 1104898/2194/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2004.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1123
Πρωτόκολλο: 1104120/2188/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1123
Συνημμένα: Σχέδιο εντύπου βεβαίωσης αποδοχών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14478
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2003.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english