Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2012 Αριθμός: ΦΕΚ3582Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ3582Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ5Α 1180572 ΕΞ  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-25683
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ..
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ5Α 1180571 ΕΞ  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-25688
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 
4. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2012 Αριθμός: 54
Πρωτόκολλο: 48667  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΣΩΤ-54
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25692
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1228
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1228  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25704
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2012 Αριθμός: 36
Πρωτόκολλο: Δ17α/369/2/ΦΝ 463  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-36
Συνημμένα: α) Έγγραφο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1129/2012 β) Έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου Κράτους 2/85701/0026/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2012 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ17γ/08/193/ΦΝ449  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-35
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη ισχύος του Π.Δ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» ( ΦΕΚ Α΄ 185 )».
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1225
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1225  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1225
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25650
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1226
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1226  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1226
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25651
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2012 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1224
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1224  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1224
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25642
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίσθηκε επί της αρχής στη Βουλή.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1222
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1222  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1222
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25645
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων ν. 4098/2012 περί παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1223  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2012 Αριθμός: ΦΕΚ3400Β
Πρωτόκολλο: ΠΙ/2380  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ3400Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25779Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 18/12/2012 Αριθμός: ΦΕΚ246Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 18.12.2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ246Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
 
15. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/12/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 55067/ΔΕ6770  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-25685
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25685
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english