Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
31. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2012 Αριθμός: 71
Πρωτόκολλο: Α20/251/119  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-71
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25537
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.
 
32. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.26985/852  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-25547
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής.
 
33. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.27047/1800  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-25544
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25544
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
 
34. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.26573/2208  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-25546
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25546
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4093/2012.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1207
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1207  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25498
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2012 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/173/ΦΝ 433.α  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 
37. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2012 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: Δ17αγ/05/173/ΦΝ463  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25499
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.
 
38. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2012 Αριθμός: 54
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ3/128/785714  
 Αρχείο .pdf: 2012ΟΑΕΕ-54
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26158
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή εμπορία.
 
39. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2012 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/18667  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25487
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με το νόμο 4093/2012.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1206
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1206  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1206
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25503
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 12/11/2012 Αριθμός: ΦΕΚ222Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4093/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ222Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25472
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-216 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/11/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1205
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1205  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1205
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25555
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 572/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκπτωση ή μη, κατ΄ άρθρο 31 Κ.Φ.Ε., των δαπανών εκείνων οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν, πλην, όμως, προκύπτουν από πλαστά φορολογικά στοιχεία.
 
43. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 5/11/2012 Αριθμός: ΦΕΚ215Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 122/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ215Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25526
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
 
44. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 5/11/2012 Αριθμός: ΦΕΚ216Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 123/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ216Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25525
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
 
45. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/11/2012 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17α/302/7/Φ.Ν 463  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25563
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Kράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english