Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/3/2023 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1033  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-39161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39161
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1789Β
Πρωτόκολλο: 41833 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1789Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
3. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2023 Αριθμός: 29684
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29684/1746  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΚΑ-29684
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39156
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρ. 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1783Β
Πρωτόκολλο: 43288 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1783Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39154
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1782Β
Πρωτόκολλο: 43158  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1782Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39155Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2023 Αριθμός: 42871
Πρωτόκολλο: 42871  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-42871
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39155
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
7. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1619Β
Πρωτόκολλο: ΥΠ 128  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ1619Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39152
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας ΚΑΔΕΤ.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1640Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1640Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39149
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τουρισμού.
 
9. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Λοιπά Έγγραφα Ημερομηνία: 16/3/2023 Αριθμός: 419
Πρωτόκολλο: 419/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΕΑΑΔΗΣΥ-419
Συνημμένα: Σύντομος σχολιασμός Νομικού Συμβούλου ΣΑΤΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39142
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η διακήρυξη διαγωνισμού αφού κρίθηκε μη νόμιμος ο όρος, που περιέχει, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών συμβάσεων.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1609Β
Πρωτόκολλο: 40027 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1609Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39147
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
11. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1610Β
Πρωτόκολλο: 40992 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1610Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39146Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης» (Β’ 2484).
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1610Β
Πρωτόκολλο: 40953 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1610Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39146
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).
 
13. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2023 Αριθμός: 23799
Πρωτόκολλο: 23799  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-23799
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39134
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαρτίου 2023.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1579Β
Πρωτόκολλο: 39191 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1579Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39135
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 43178 ΕΞ/12.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)» (Β’ 1459).
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/3/2023 Αριθμός: ΦΕΚ1574Β
Πρωτόκολλο: 21615  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1574Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39137
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english