Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Σύνολο Εγγραφών: 522
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5061Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1089797 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5061Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5083Β
Πρωτόκολλο: 139818 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5083Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38539
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις, διαδικασία και είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4941/2022 (Α' 113).
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5032Β
Πρωτόκολλο: Α. 1127  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5032Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38530
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
 
4. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5025Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/26466/917  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5025Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38529
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων/υπηρεσιών/προμηθειών, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., στο πλαίσιο του προγράμματος για την προστασία και αναβάθμιση των δασών που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ5028Β
Πρωτόκολλο: 137724 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5028Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 294537  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-38524
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38524
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109).
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4977Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.53937  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4977Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38523
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.
 
8. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ181Α
Πρωτόκολλο: ν. 4972  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ181Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38522
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.
 
9. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/9/2022 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: 434995  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38520
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ’ αρ. 122836 ΕΞ 2022/01-09-2022 (ΦΕΚ Β΄, 4696/08-09-2022).
 
10. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/87644  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38516
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38516
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
 
11. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ ́/87645  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38517
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
 
12. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ ́/87674  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38518
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
13. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ ́/87683  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38515
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38515
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
14. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/86043  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38507
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
15. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ́/86023  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38506
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38506
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english