Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12
Σύνολο Εγγραφών: 27
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1310
Πρωτόκολλο: 1144815/26361  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1310
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
 
2. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/1998 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/99/Φ.Ν.294  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-45
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 562/1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8850
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σε έργα της Ν.Α.
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/1998 Αριθμός: 40
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/96/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-40
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 616/1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαγόρευση έκδοσης περισσοτέρων της μιας εγγυητικών επιστολών.
 
4. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/11/1998 Αριθμός: 36
Πρωτόκολλο: οικ 6934  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-36
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8651
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφορά "οριακού κόστους εργασιών" (ο.κ.ε.). Αιτιολόγηση των τυχόν τ.υχπ. Αξιολόγηση της αιτιολόγησης από την Ε.Ε.Α.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/10/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1255
Πρωτόκολλο: 1119847/740/0015  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1255
Συνημμένα: Γνωμάτευση ΕΣΥΛ 301/1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8747
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση γνωμάτευσης 301/27.9.1998 του Ε.ΣΥ.Λ. "Μερική αναστολή ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την γνωμάτευση Ν.270/10.7.1996 σχετικά με την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής".
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/8/1998 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/72/ΦΝ 406  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-28
Συνημμένα: ΦΕΚ 190Α'/12.8.1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8486
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Προεδρικού διατάγματος για τις "Περιβαλλοντικές Μελέτες".
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/8/1998 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/71/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες για συμπληρωματικές ρυθμίσεις που αφορύν στη σωστή εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής Δημοσίου Εργου με τη Μαθηματική Μέθοδο.
 
8. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/1998 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ10/20761  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-8379
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8379
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 2576/1998 "Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δημοσίων Εργων και άλλες διαδικασίες". Δίδεται, κατ'εξαίρεση η συναρμοδιότητα εκτελέσεως έργων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων στους Ο.Τ.Α., στην Ν.Α. Και στη Διευρυμένη Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς, σε περιοχές αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα δίδεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ η δυνατότητα κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων απ'ευθείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημ.Εργων.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1184
Πρωτόκολλο: 1076433/16144/Γ0012  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1184
Συνημμένα: ΦΕΚ 96Α'/5.5.1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8246
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση του 100/1998 Προεδρικού Διατάγματος "Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων". Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1183
Πρωτόκολλο: 1076202/1181/ΣΣΦΕ/Α  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1183
Συνημμένα: Πίνακας με παραδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ 1144/20.5.98 "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών".
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 24/6/1998 Αριθμός: ΝΣΚ 410
Πρωτόκολλο: 410/1998  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 410
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14423
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν το χρηματικό ποσό που προκύπτει από την αποδοχή (μερική ή ολική) αιτήσεων θεραπείας εργοληπτών δημοσίων έργων συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ποσοστού υπέρβασης του αρχικού οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων.
 
12. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 22/6/1998 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 1998ΕΕ-37
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/1998 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/50/ΦΝ 294  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: ΦΕΚ 105Α'/19.5.1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση π.δ/τος για τα "αποφαινόμενα όργανα" των Περιφερειών.
 
14. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/1998 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/66/1/ΦΝ 294  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 316/1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8193
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου για την εκτέλεση δημοσίων έργων.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ/Β'  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: Εγγραφο ΥΠΟΙΚ 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ/Α', 2 Πίνακες με παραδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.). Ανακαθορίζεται η αρμοδιότητά του.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english