Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920212223
Σύνολο Εγγραφών: 333
1. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4200Β
Πρωτόκολλο: 55738  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ4200Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40603
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.6.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
 
2. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4199Β
Πρωτόκολλο: 55695  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ4199Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40604
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (11η προκαταβολή).
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4198Β
Πρωτόκολλο: 104259 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4198Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40605
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/04.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025» (Β' 2442).
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/7/2024 Αριθμός: 10547
Πρωτόκολλο: 10547  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-10547
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40605Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση του προϋπολογισμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025.
 
5. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/7/2024 Αριθμός: 25754
Πρωτόκολλο: 25754 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-25754
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40600
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας πρόσβαση σε δημοσιευμένα στοιχεία και έγγραφα Δημόσιας Σύμβασης στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2024 Αριθμός: 1083574
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Δ.1083574 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-1083574
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Ιουλίου 2024.
 
7. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4151Β
Πρωτόκολλο: 55170  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ4151Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40599
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες από 4 ως και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2η προκαταβολή).
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4150Β
Πρωτόκολλο: Α.1112  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4150Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40598
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β' 2436).
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4152Β
Πρωτόκολλο: 54574  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4152Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40597
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Τροποποίηση της υπ' αρ. 119899/13-12-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Αντικατάσταση της υπ' αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ''Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, Α'240'' (Β' 1445)» (Β' 7115).
 
10. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4132Β
Πρωτόκολλο: 52548  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ4132Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40594
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (1η προκαταβολή).
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/7/2024 Αριθμός: 10516
Πρωτόκολλο: 10516  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-10516
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40593
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΕ2751 των 264 έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής.
 
12. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2024 Αριθμός: 40220
Πρωτόκολλο: 40220  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΡΓΑΣ-40220
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4102Β
Πρωτόκολλο: Α.1108  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4102Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40589
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1020/6.2.2024 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA».
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4103Β
Πρωτόκολλο: Α. 1111  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4103Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1143/21.09. 2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023)» (Β’ 5599).
 
15. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4102Β
Πρωτόκολλο: 54862  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4102Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40589Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2024 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14900/04.02.2021 (Β’ 466) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english