Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1074  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24699
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.
 
212. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2012 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Α32/1150  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24648
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων – Κ.Β.Α.Ε.
 
213. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1072  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24698
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο.
 
214. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/3/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ 80000/οικ.5049/365  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-24654
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24654
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 21-25 και 28 του ν. 4038/2012.
 
215. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1069  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24649
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 486/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..
 
216. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/3/2012 Αριθμός: ΝΣΚ175
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 175/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ175
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση νέων μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ-ΤΠΕΔΕ.
 
217. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 15/3/2012 Αριθμός: ΦΕΚ59Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 15.03.2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ59Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24942Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο της Αθήνας.
 
218. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/3/2012 Αριθμός: ΦΕΚ54Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4057/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΔΜΗΔ-ΦΕΚ54Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24854Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 
219. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.2/21967/0094  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-24622
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 
220. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4601/304  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-24615
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
 
221. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1064  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24629
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της με αριθ. 505/2011 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
 
222. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/3/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-24794
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών ν.2523/1997 και αιτήσεων ποινικής δίωξης κατ' άρθρο 25 ν.1882/1990, όπως ισχύουν, καθώς και αναφορών του ν.2331/95 και του ν.3691/2008, όπως ισχύει.
 
223. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/3/2012 Αριθμός: ΦΕΚ44Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4053/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ44Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24605
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
 
224. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/3/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12 Α 1040935 ΕΞ 2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-24834
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πώληση των παγίων και εμπορευμάτων επιχείρησης που διακόπτει τις εργασίες της, σε άλλη επιχείρηση που κάνει έναρξη εργασιών στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο.
 
225. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/3/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/113  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24602
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού δημοσίου έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english