Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1148  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012 και επόμενων ετών. Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1143  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24968
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την επιτάχυνση είσπραξης των δημοσίων εσόδων.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1141  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4 και 11 του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α).
 
124. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2012 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/9/40  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2011 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07).
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1140
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1140  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1140
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24993
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής, ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994 (Α΄ 151).
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1139  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24987
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012.
 
127. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.12517/1483  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-24963
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναφορικά με την ένταξη του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
128. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α41/ΟΕ/2  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24956
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επισημάνσεις - τροποποιήσεις οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων.
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1137  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2011.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1136  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24970
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του ν.3842/2010.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1133  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί τον ακινήτων έτους 2012.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1138
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1138  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1138
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24973
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2.2.2012), όπως ισχύει.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1142
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1142  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1145  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1131  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english