Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
166. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 30/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ103Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 30.04.2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ103Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012.
 
167. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ1420Β
Πρωτόκολλο: Κ1-884 οικ.  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1420Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24851
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.
 
168. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.11321/οικ.10064/677  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-24823
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24823
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημίες κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας.
 
169. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1109
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1109  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24830
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
 
170. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ1413Β
Πρωτόκολλο: οικ.1192  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1413Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24831
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
 
171. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 27/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ100Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 50/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ100Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25274Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010,περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕL 207/1 της 06. 08. 2010).
 
172. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ1468Β
Πρωτόκολλο: Κ1-941 οικ.  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1468Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24858
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1108  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24820
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.
 
174. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2012 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24354
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 
175. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1107
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1107  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24817
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.
 
176. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1104
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1104  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24857
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
177. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1101  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24796
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).
 
178. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1105  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24856
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1102  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24836
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2012 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
180. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1106  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24804
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english