Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
136. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ1-1136  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-24975
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1−941 οικ./2012 απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο».
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1144  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24982
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερμηνεία και εφαρμογή του σχετικού άρθρου των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων – Συμβάσεις με Ουγγαρία και Τσεχία.
 
138. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2012 Αριθμός: 43
Πρωτόκολλο: Ε33/459  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-43
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24942
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1129  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24933
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων σχετικά με τη διοικητική δίκη και τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που περιλαμβάνονται στο ν. 4055/2012 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.
 
140. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.10060/οικ.9900/1197  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-24938
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24938
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, κ.λπ.».
 
141. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/8831  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-24952
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24952
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση δραστηριότητας έτους 2011.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1127  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24921
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1130  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24941
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1128  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24931
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.
 
145. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2012 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/188  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24920
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.Δ. 334/94 "Προϊόντα Δομικών Κατασκευών".
 
146. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 22/5/2012 Αριθμός: 423
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 423/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΕΕ-423
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24910
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1125  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24911
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2012.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1124
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1124  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1126  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24909
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, σχετικά με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 
150. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/199  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24883
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24883
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη επιβολή προσαύξησης εισφορών σε εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τις περιπτώσεις καταλογισμού εισφορών με βάση τις προσδιοριζόμενες ως κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές, που προσδιορίζονται με τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον υποβάλλεται εμπρόθεσμη δήλωση αποπεράτωσης των έργων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english