Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
46. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α20/251/115  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25440
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 
47. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ1-1975  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-25439
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25439
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468Β'/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660Β'/1-10-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/10/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1201
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1201
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25438
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012.
 
49. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/10/2012 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: 49110  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΚΑ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25420
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές.
 
50. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/10/2012 Αριθμός: 68
Πρωτόκολλο: Ε33/838  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-68
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25400
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
 
51. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44914/ΔΕ5466  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-25393
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25393
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτάχυνση διαδικασιών εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/10/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1199
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1199  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθ. 126/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
 
53. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α41/ΟΕ/3  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25398
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25398
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων – διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων.
 
54. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/182  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25384
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
 
55. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/336  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25550
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25550
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση της με αριθ. 45605/12 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών–Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/211 (Α΄ 209) περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.
 
56. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 39600  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΣΩΤ-25386
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία άσκησης ένδικου βοηθήματος προσφυγής επί φορολογικών διαφορών.
 
57. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 17/10/2012 Αριθμός: ΦΕΚ200Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 115/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ200Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25416
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις.
 
58. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 17/10/2012 Αριθμός: ΦΕΚ198Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 113/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ198Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
 
59. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 17/10/2012 Αριθμός: ΦΕΚ197Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 112/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ197Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
 
60. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 17/10/2012 Αριθμός: ΦΕΚ199Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 114/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ199Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25415
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english