Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
196. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1327Β  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες.
 
197. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α41/1  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24832
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24832
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012.
 
198. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1090  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.
 
199. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1085
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1085  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24703
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν. 4014/2011.
 
200. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1088  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24704
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012), όπως ισχύει.
 
201. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1091  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.
 
202. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1083
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1083  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24787
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.
 
203. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1093  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.
 
204. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1089  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) και λοιπά θέματα. γ) Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
205. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1092  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α’ 143).
 
206. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1094  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ., που καταλογίζονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3943/2011.
 
207. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1080  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24702
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.3.2012 καθώς και των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υποχρέων των οποίων το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του φορολογικού τους μητρώου λήγει σε 5 και 6 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η και η 27η Μαρτίου 2012.
 
208. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1077
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1077  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24768
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)».
 
209. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1075  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24700
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως ισχύει.
 
210. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1079
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1079  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1079
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24701
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικοί πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english