Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
151. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2012 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/78/ΦΝ 433.β  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24894
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων.
 
152. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1123
Πρωτόκολλο: 1665/16-5-2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24897
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
 
153. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/190  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24875
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24875
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος υπολογισμού Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1660  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24898
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.
 
155. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1120
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1120  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τελεσιδικία (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση μετά την ισχύ των διατάξεων: α) της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3900/17-12-2010. β) της παρ. 8 του άρθρου 326 του ν. 4072/11-4-2012.
 
156. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2012 Αριθμός: 39
Πρωτόκολλο: Ε40/262  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-39
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24888
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών.
 
157. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1115  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24863
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011.
 
158. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/5/2012 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/73/ΦΝ 433.α  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 
159. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/5/2012 Αριθμός: 1619
Πρωτόκολλο: Απόφαση 1619/2012 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ)  
 Αρχείο .pdf: 2012ΣτΕ-1619
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24971
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις για την παραδεκτή άσκηση έφεσης. Συνταγματική κρίνεται η ρύθμιση κατά την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το 50% του οφειλομένου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου για την παραδεκτή άσκηση της έφεσης, καθώς και η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ύψους 2% επί του αντικειμένου της διαφοράς.
 
160. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1111  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 62 ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α / 2012).
 
161. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ. 10874  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΔΜΗΔ-24854
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24854
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.
 
162. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α41/ΟΕ/1  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24833
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24833
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων.
 
163. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1116
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1116  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012.
 
164. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/258  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24853
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24853
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Π.Δ.), προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών.
 
165. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/5/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ14Α 1068730 ΕΞ 2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-24840
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24840
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english