Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
256. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1027  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24469
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011.
 
257. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1028
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1028  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24405
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011.
 
258. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1025  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.1.2012.
 
259. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2012 Αριθμός: ΦΕΚ56Β
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/8/ΦΝ 460  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ56Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.
 
260. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1022  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμψηφισμός Χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/2011 και παροχή οδηγιών εφαρμογής τους.
 
261. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1024  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24468
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994).
 
262. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1021  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24471
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δυο συντελεστών Ε.Φ.Κ., πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.
 
263. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/1/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-24393
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24393
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 
264. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/2012 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/5/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
265. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/1/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 484/36/Φ.15  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-24478
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24478
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143).
 
266. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/1/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ6Α 1007935 ΕΞ2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-24375
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24375
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.).
 
267. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1018
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1018  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24344
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ..
 
268. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1019  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24345
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 
269. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1017
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1017  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012.
 
270. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1020  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24359
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english