Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1146
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1929B  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25209
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων που προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.
 
107. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/6/2012 Αριθμός: ΦΕΚ1914Β
Πρωτόκολλο: Αριθμ. 6690  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1914Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25056Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης "CE".
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1152
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1152  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1152
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., μετά τη δημοσίευση των νόμων 4038/2012, 4051/2012 και 4072/2012.
 
109. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/6/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/118  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25009
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή ΑΠΔ - Προθεσμία καταβολής εισφορών.
 
110. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/6/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/119  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
111. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2012 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/100/ΦΝ433.β  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ισχύουσες διατάξεις με το Ν. 4070/12 για θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 
112. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2012 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17γ/130/5/Φ8  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25055
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για κρίσιμες διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86/11-4-2012).
 
113. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2012 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/101/ΦΝ461  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για κρίσιμες διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1150  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25005
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).
 
115. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2012 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/95/Φ.5.13  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25064
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων(Ν.2882/2001-ΦΕΚ17Α) με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ82/Α΄.
 
116. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2012 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/95/Φ.5.13  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25063
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέες ρυθμίσεις για τα Μητρώα με το ν. 4070/2012 - Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων - Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές κλπ.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1149  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25006
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής δραστηριότητας επιτηδευματιών.
 
118. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/6/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ1-1184  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-24994
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24994
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012Α (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/30.5.2012 (ΦΕΚ 1766 Β΄/30-5-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 
119. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/6/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 10406  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-24992
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24992
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1147  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25007
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2−2−2012), όπως ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english