Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
16. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 14097/757  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-26235Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26235Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση.
 
17. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2012 Αριθμός: 56
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ3/138/1000831  
 Αρχείο .pdf: 2012ΟΑΕΕ-56
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25607
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/12/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44701/902  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-25616
Συνημμένα: ΦΕΚ 2776 Β' /15-10-2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού".
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1214
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1214
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.
 
20. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2012 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: οικ.60764  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΚΑ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του Ν.4030/2011.
 
21. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 5/12/2012 Αριθμός: ΦΕΚ237Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 05.12.2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ237Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25593
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/12/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1213
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1213  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1213
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25586
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/86954/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-25561
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25561
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1210
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1210  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1210
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25573
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012.
 
25. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 26352/839  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-26460
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26460
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012).
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 50858/ΔΕ6152  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-25551
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25551
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσμων οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΠΕΙΣ Α 1172158 ΕΞ  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-25629
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25629
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-1/0016/ 24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/11/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1212
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1212  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1212
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25628
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.
 
29. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 50231  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-25587
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25587
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.
 
30. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/11/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/205  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25536
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25536
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english