Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
91. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2012 Αριθμός: 44
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533  
 Αρχείο .pdf: 2012ΟΑΕΕ-44
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25153
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)
 
92. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2012 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/252  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25172
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.Δ. 334/94 "Προϊόντα Δομικών Κατασκευών").
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1166
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1166  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25185
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δήλωσης μεταβολής για την ένταξη ή αποχώρηση επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1165
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1165  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1165
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25210
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1158  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25119
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1161
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1161  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1162  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25158
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012.
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1159  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25118
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
 
99. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/7/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/136  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1157  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25120
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012.
 
101. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2012 Αριθμός: ΦΕΚ2094Β
Πρωτόκολλο: Υ43 (ΦΕΚ 2094Β)  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2094Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Σταύρου Καλογιάννη.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1155
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1155  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25137
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄ 1657) και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/7/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1154  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25083
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012.
 
104. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/6/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 7104/304  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-25056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25056
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης "CE"».
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/6/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1153
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1153  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1153
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25068
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english