Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
241. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/2/2012 Αριθμός: ΦΕΚ31Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4047/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ31Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24530
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.
 
242. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/2/2012 Αριθμός: ΦΕΚ36Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4050/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ36Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24529
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.
 
243. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2012 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/27/ΦΝ 429.1  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης.
 
244. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1043  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24549
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011.
 
245. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/2/2012 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: Δ17γ/01/27/Φ.Ν. 439.6  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24546
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2012.
 
246. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/2/2012 Αριθμός: ΦΕΚ28Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4046/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ28Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24574
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
 
247. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1039
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1039  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1039
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24621
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ..
 
248. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2012 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: οικ.: 6638  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΚΑ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α') και διευκρινίσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α').
 
249. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/2/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ10221/οικ.1325/90  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-24450
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24450
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
 
250. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/2/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε33/115  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24532
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24532
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
 
251. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1036  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24470
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 
252. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1034  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24535
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους.
 
253. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2012 Αριθμός: ΦΕΚ14Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4038/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ14Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24420
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
 
254. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1031
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1031  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1031
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 423/2011
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 423/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή προστίμων, τόσο για την πλαστότητα στοιχείων, όσο και για την εικονικότητα αυτών, όταν οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις γίνονται από διαφορετικούς ελέγχους.
 
255. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2012 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: Δ17γ/ 09/15/ΦΝ 439.1  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: ΦΕΚ B΄ 23/16-1-2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24459
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της υπ΄αριθμ. Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16-1-2012 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τροποποίηση της πρότυπης προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.3316/2005 (ΤΥΠΟΣ Β).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english