Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
61. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5515Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/45742/1748  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5515Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις -εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5515Β
Πρωτόκολλο: οικ. 51083/2612  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5515Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020.
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5509Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.80588  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5509Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5500Β
Πρωτόκολλο: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26794/Α36  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5500Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1269  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-36005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36005
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 35 του ν.4753/18.11.2020 (Α΄ 227) «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.(Α΄ 227).
 
66. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5497Β
Πρωτόκολλο: οικ. 49876/14967  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5497Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36012
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.
 
67. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α45/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-36035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (αα) του ν. 4013/2011, επί του σχεδίου νόμου “ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ”.
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5501Β
Πρωτόκολλο: Α. 1266  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5501Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36006
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5504Β
Πρωτόκολλο: 141977 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5504Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και σε περιοχές του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5486Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5486Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36000
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
 
71. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5474Β
Πρωτόκολλο: 49091/Δ1.14744  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5474Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2020 Αριθμός: Ε2198
Πρωτόκολλο: Ε2198  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2198
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36011
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α'207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5475Β
Πρωτόκολλο: Α. 1262  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5475Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35998
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015.
 
74. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5481Β
Πρωτόκολλο: 131207  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5481Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35999
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 5η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 (Β' 1291) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».
 
75. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/119196/1353  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-36017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36017
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε σχέση με τις αρμοδιότητες των πρώην Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english