Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
196. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4837Β
Πρωτόκολλο: Α. 1245  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4837Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.
 
197. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-35773
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
 
198. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6195  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-35772
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35772
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση ν. 4738/2020 (A' 207). Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016.
 
199. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4830Β
Πρωτόκολλο: 44921/1377  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4830Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35766
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.
 
200. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4831Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4831Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
201. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ1500/Δ17/40179/1709  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35765
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35765
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. Φ1500/19412/716/16.09.2020 έγγραφό μας.
 
202. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4829Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4829Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35768
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
203. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ909ΥΟΔΔ
Πρωτόκολλο: 112667  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ909ΥΟΔΔ
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35804
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός προέδρου και μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης νπιδ (ΕΣΥΔ νπιδ).
 
204. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4797Β
Πρωτόκολλο: Α. 1242  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4797Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35762
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Οκτωβρίου 2020 για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.
 
205. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4804Β
Πρωτόκολλο: Α. 1241  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4804Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.
 
206. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/10/2020 Αριθμός: Ε2173
Πρωτόκολλο: Ε2173  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων του άρθρου 50 του ν.4174/2013,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
207. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/10/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 279014  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35751
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35751
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.
 
208. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4777Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4777Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35753
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709).
 
209. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4780Β
Πρωτόκολλο: 122120 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4780Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35752
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).
 
210. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/10/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 123369 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-35761
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35761
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english