Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
541. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ9.18547/536  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (Β΄ 3001) όπως ισχύει, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2.
 
542. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1858Β
Πρωτόκολλο: Α. 1114  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1858Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35106
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84)
 
543. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 30637  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-35110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35110
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα προφύλαξης κατά τη διαδικασία εκκένωσης βόθρων και μεταφοράς βοθρολυμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
 
544. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2020 Αριθμός: Ε2070
Πρωτόκολλο: Ε.2070  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35113
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε.2052/22.4.2020 «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
 
545. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 88572/Σ.24798  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35097
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35097
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες.
 
546. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1847Β
Πρωτόκολλο: 47640  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1847Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35126
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2020. .
 
547. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1823Β
Πρωτόκολλο: Α. 1106  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1823Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35086
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
 
548. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1843Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1843Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35092
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520)
 
549. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1839Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 29837  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ1839Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35093
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β' 916) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών έως και τις 15.6.2020 και ώρα 23.00
 
550. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1824Β
Πρωτόκολλο: Α. 1107  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1824Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35089
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
 
551. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1821Β
Πρωτόκολλο: Α. 1105  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1821Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35088
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
552. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1822Β
Πρωτόκολλο: Α. 1108  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1822Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35085
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
553. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1812Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/οικ.16681/516  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1812Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35082
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Δ.15/Δ'/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης.
 
554. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 18048/1027/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.
 
555. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1805Β
Πρωτόκολλο: οικ. ΓΔ2/16764/106  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1805Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35081
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english