Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 850
271. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4254Β
Πρωτόκολλο: Α. 1215  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4254Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35640
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
 
272. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4261Β
Πρωτόκολλο: 39551/Δ1.11831  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4261Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35642
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
273. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4261Β
Πρωτόκολλο: οικ.39539/996  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4261Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35642Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
 
274. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4262Β
Πρωτόκολλο: 39363/1537  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4262Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
 
275. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4265Β
Πρωτόκολλο: Α. 1219  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4265Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35638
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.
 
276. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4211Β
Πρωτόκολλο: 2/35908/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4211Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35629
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).
 
277. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ185Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 39 της 31.08.2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ185Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35644
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).
 
278. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 232355  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35627
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων σφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
 
279. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ186Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4728/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ186Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35628
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
 
280. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.40021/οικ.37965/1621  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35633
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35633
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους.
 
281. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4173Β
Πρωτόκολλο: Α. 1206  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35620
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
 
282. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4185Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 225  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4185Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35621
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β' 2377).
 
283. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4184Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 224  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4184Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1457), όπως ισχύει.
 
284. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4180Β
Πρωτόκολλο: Α. 1213  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4180Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35624
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.
 
285. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4181Β
Πρωτόκολλο: Α. 1214  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4181Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35625
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english