Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
691. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1173Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη - Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
 
692. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8556/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΨΠ-34867
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34867
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την αξιοποίηση από δημόσιους Φορείς της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
 
693. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1160Β
Πρωτόκολλο: Α. 1075  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1160Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34853
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
 
694. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ76Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4682/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ76Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34864
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.
 
695. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1164Β
Πρωτόκολλο: οικ.2/16250/ΔΛΤΠ  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1164Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
 
696. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1161Β
Πρωτόκολλο: 13564/Δ1.4770  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1161Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34861
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
697. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: 69416/Σ.18643  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34860
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
 
698. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1168Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.22824  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1168Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34857
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/ 22.03.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/ 26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040).
 
699. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1162Β
Πρωτόκολλο: 35516 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1162Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34859
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982», όπως έχει τροποποιηθεί από την με αριθμ. 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 869), και της με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-02-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 532) «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (ΦΕΚ 1162 Β)
 
700. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1159Β
Πρωτόκολλο: Α. 1074  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1159Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34852
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
 
701. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1158Β
Πρωτόκολλο: Α. 1073  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1158Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34851
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 
702. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1157Β
Πρωτόκολλο: Α. 1072  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1157Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34850
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 
703. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1167Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.22821  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1167Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34858
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.21268/28.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1081).
 
704. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.14011/245  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-34856
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34856
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών.
 
705. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1131Β
Πρωτόκολλο: 13272/Δ1.4607  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1131Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34848
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english