Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
331. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3701Β
Πρωτόκολλο: 94102 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3701Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35527
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
 
332. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3669Β
Πρωτόκολλο: 93041 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3669Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35520
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών της υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (Β’ 269) και της υπό στοιχεία 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων» (Β’ 2038).
 
333. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3641Β
Πρωτόκολλο: 90574  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3641Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του α.ν. 4399/2016.
 
334. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3636Β
Πρωτόκολλο: Α. 1192  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3636Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική «Δήλωση Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.
 
335. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3640Β
Πρωτόκολλο: 90573  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3640Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35519
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
 
336. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/8/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3626Β
Πρωτόκολλο: Α. 1191  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3626Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35516
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α' 128).
 
337. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/8/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3612Β
Πρωτόκολλο: Α. 1200  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3612Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35514
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19.
 
338. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/8/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 197363  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35510
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35510
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).
 
339. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/8/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3611Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.53080  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3611Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
340. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 28/8/2020 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: 4577  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35508
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016.
 
341. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/8/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 196050  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35504
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35504
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι 18/09/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων - εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
 
342. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/8/2020 Αριθμός: Ε2142
Πρωτόκολλο: Ε2142  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35509Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ Α 49336/2532/13.8.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
343. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/8/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3581Β
Πρωτόκολλο: Α. 1196  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3581Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35506
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
344. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/8/2020 Αριθμός: Ε2141
Πρωτόκολλο: Ε2141  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35503
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.
 
345. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/8/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3525Β
Πρωτόκολλο: 42610/2341  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ3525Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35500
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο και διαδικασία ταξινόμησης από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english