Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
166. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2020 Αριθμός: 427
Πρωτόκολλο: 77440  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-427
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35833
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020.
 
167. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 77221  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-35819
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35819
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους και λήξης της διοικητικής υποστήριξης - Υπηρεσίες Δόμησης δήμων.
 
168. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4999Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4999Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).
 
169. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 46621/1415  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35814
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των παιδιών - Συστάσεις για τη διευκόλυνση των γονέων σε περίπτωση κατ' οίκον περιορισμού του παιδιού.
 
170. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5003Β
Πρωτόκολλο: 129652 EΞ2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5003Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35823Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
171. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ1500/οικ.13016/562  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35813
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.
 
172. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5003Β
Πρωτόκολλο: 129640 EΞ2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5003Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35823
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4982Β
Πρωτόκολλο: 2/38117/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4982Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35824
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240).
 
174. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 94775  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-35816
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35816
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητα συντήρησης τεχνικών και λοιπών συνοδών έργων οδών.
 
175. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/11/2020 Αριθμός: 49
Πρωτόκολλο: 296156  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-49
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών - Απεικόνιση της ασφάλισης.
 
176. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4984Β
Πρωτόκολλο: Α. 1248  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4984Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35812
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
 
177. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4973Β
Πρωτόκολλο: 113278  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4973Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38990Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973).
 
178. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 10/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ218Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 43/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ218Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35809
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/11-12-2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής».
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4946Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4946Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35798
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» Β’ 4899).
 
180. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 69793  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35797
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35797
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (τέως Ε.Τ.Α.Α.) (παρ. 2 του άρθρ. 44 του ν.3986/2011, όπως ισχύει).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english