Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
646. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 15/4/2020 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: 2133  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34944
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του.
 
647. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1429Β
Πρωτόκολλο: 5208/Διεκπ. 3672  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ1429Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34938
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 
648. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1384Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/οικ.13937/337  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1384Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34931Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 
649. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8721 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34931
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34931
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών -Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών.
 
650. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: 74095/Σ.20097  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους
 
651. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1378Β
Πρωτόκολλο: 14675/469  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1378Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».
 
652. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1388Β
Πρωτόκολλο: Α. 1086  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1388Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34925Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
 
653. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1085  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34925
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34925
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
 
654. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1387Β
Πρωτόκολλο: Α. 1084  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1387Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34924Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1158/Β') και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
 
655. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1083  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34924
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
 
656. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.38435 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34921
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34921
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019.
 
657. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1386Β
Πρωτόκολλο: 22766  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1386Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34933
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
 
658. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1341Β
Πρωτόκολλο: ΑΣ10/3816/44  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1341Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34932
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Παραρτημάτων II και III του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως - Μέρος Β΄ (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών).
 
659. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/οικ.13648/330  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-34915
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34915
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4670/2020 (Α΄ 43).
 
660. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 13/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ84Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ84Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34917
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english