Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
571. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/5/2020 Αριθμός: Ε2066
Πρωτόκολλο: Ε.2066  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2066
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) και κάθε παράταση αυτής.
 
572. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1768Β
Πρωτόκολλο: 2500/6  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1768Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».
 
573. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1769Β
Πρωτόκολλο: 44417  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1769Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».
 
574. Υπ. Τουρισμού
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1755Β
Πρωτόκολλο: 6895  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΤΟΥΡ-ΦΕΚ1755Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35056
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις.
 
575. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1753Β
Πρωτόκολλο: Α. 1101  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1753Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
576. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ92Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4685/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ92Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
 
577. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1754Β
Πρωτόκολλο: 17535/Δ1.6002  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1754Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.
 
578. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 6/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ50Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 26/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ50Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35122Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/20.06.2019) - Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135).
 
579. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1709Β
Πρωτόκολλο: 10726 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΠ-ΦΕΚ1709Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35049
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα.
 
580. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 82992  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Μισθολογικής Περιόδου 03/2020.
 
581. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.13008/561  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35050
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης.
 
582. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1691Β
Πρωτόκολλο: ΔΔΕΥ/38558/1080  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1691Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35038
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.
 
583. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1686Β
Πρωτόκολλο: 40597  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1686Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35036
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
 
584. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 17312/Δ9. 506  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35029
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων.
 
585. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1695Β
Πρωτόκολλο: 17239/Δ1.5936  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1695Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english