Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
466. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/6/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80000/οικ.23869/998/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35268
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 78 του ν.4690/2020.
 
467. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2399Β
Πρωτόκολλο: Α. 1153  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 
468. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2401Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.37992  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2401Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
469. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/6/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80320/22183/Δ18.794  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35259
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ).
 
470. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2398Β
Πρωτόκολλο: Α. 1148  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2398Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
471. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2371Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 132  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2371Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35258
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)».
 
472. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2377Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 134  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2377Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020.
 
473. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2380Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 37670  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2380Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
474. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/6/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 37260  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-35254
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104).
 
475. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2020 Αριθμός: Ε2086
Πρωτόκολλο: Ε.2086  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35247
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2276) και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274).
 
476. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2332Β
Πρωτόκολλο: Δ. 15/Δ’/οικ.18271/585  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2332Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ. 15/Δ/οικ. 16486/500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775).
 
477. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2276Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 131  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2276Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
 
478. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2274Β
Πρωτόκολλο: οικ.23103/478  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2274Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35241
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
 
479. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2273Β
Πρωτόκολλο: 22804/Δ1. 7772  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2273Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35235
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
480. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2275Β
Πρωτόκολλο: οικ. 23101/476  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2275Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35236
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english