Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
481. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2278Β
Πρωτόκολλο: 22043/Δ1.7451  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2278Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
482. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2280Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 36806  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ2280Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35238
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020.
 
483. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2277Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2277Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35239
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
484. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2268Β
Πρωτόκολλο: οικ.23102/477  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2268Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.
 
485. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2271Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.36810  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2271Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35242
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
486. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2269Β
Πρωτόκολλο: Α. 1139  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2269Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35234
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
 
487. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2020 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: 117675/Σ10  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες. Κοινοποίηση των διατάξεων του πέμπτου άρθρου της από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020. Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4690/2020.
 
488. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2020 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: 118328  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35244
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων -ελευθέρων επαγγελματιών.
 
489. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2020 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: 118267  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35232
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
 
490. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2264Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2264Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.
 
491. Υπ. Τουρισμού
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2248Β
Πρωτόκολλο: 8626  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΤΟΥΡ-ΦΕΚ2248Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35223
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β' 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
492. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2250Β
Πρωτόκολλο: 57856 ΕΞ2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2250Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ'αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β'1457).
 
493. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2020 Αριθμός: Ε2083
Πρωτόκολλο: Ε.2083  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α΄)».
 
494. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2219Β
Πρωτόκολλο: Α. 1135  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2219Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020.
 
495. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2217Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.35463  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2217Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35215
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2168).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english