Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
376. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 173837  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35449
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35449
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για : α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
 
377. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3156Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/Δ/75516/436  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3156Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35476
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aντικατάσταση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20–06–2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων» (B’ 2597).
 
378. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4121  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-35445
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35445
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης.
 
379. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3148Β
Πρωτόκολλο: οικ. 30742/1002  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3148Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35446
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).
 
380. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ146Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4712/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ146Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35438
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.
 
381. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/2020 Αριθμός: Ε2123
Πρωτόκολλο: Ε.2123  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β’ 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
 
382. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 28/7/2020 Αριθμός: ΔΕΔ1582
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ1582  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1582
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35580
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή κατάλληλης μεθόδου για τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών.
 
383. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3119Β
Πρωτόκολλο: Α 1163  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3119Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35436
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 
384. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3110Β
Πρωτόκολλο: 77883  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3110Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35432
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β ́ 1291).
 
385. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2020 Αριθμός: Ε2117
Πρωτόκολλο: Ε.2117  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35434
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133).
 
386. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ3089Β
Πρωτόκολλο: 2585  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ3089Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ' άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
 
387. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2020 Αριθμός: Ε2115
Πρωτόκολλο: Ε. 2115  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35433
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020 (Α΄128), οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
 
388. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/7/2020 Αριθμός: Ε2114
Πρωτόκολλο: Ε.2114  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35428
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης».
 
389. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ142Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4710/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ142Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35425
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.
 
390. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 23/7/2020 Αριθμός: ΔΕΔ1234
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 1234  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ1234
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με μεταφορά ποσού σε άλλο κωδικό του εντύπου Ε3.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english