Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
616. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 714  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-35153
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35153
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη δήλωση νομικού προσώπου λόγω προσθήκης εισοδήματος ιδιόχρησης.
 
617. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.26635  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-34985
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34985
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων.
 
618. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1560Β
Πρωτόκολλο: 40286  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1560Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
 
619. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1559Β
Πρωτόκολλο: 15435/913  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1559Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.
 
620. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2020 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: 76905  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34973
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 84).
 
621. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2020 Αριθμός: Ε2055
Πρωτόκολλο: Ε2055  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34982
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, έκτου, δέκατου τρίτου, δέκατου τέταρτου, πεντηκοστού τετάρτου και εξηκοστού δευτέρου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 
622. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: 433
Πρωτόκολλο: 433/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΣτΕ-433
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34965Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πενταετής η προθεσμία παραγραφής των τελών χαρτοσήμου.
 
623. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1547Β
Πρωτόκολλο: οικ.16073/28  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1547Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.
 
624. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: Ε2052
Πρωτόκολλο: Ε2052  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2052
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19".
 
625. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1515Β
Πρωτόκολλο: οικ. 21706/311  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1515Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»
 
626. Υπ. Τουρισμού
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1529Β
Πρωτόκολλο: 6083  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΤΟΥΡ-ΦΕΚ1529Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)».
 
627. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2184  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-34971
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34971
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5%ο, υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
 
628. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: 432
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2020ΣτΕ-432
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πενταετής η προθεσμία παραγραφής των τελών χαρτοσήμου.
 
629. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 22/4/2020 Αριθμός: 114
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2020ΑΡΠΑΓ-114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34967
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού διαδικτυακής πύλης στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων.
 
630. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1482Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1482Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-16 (Β 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/11 (Α 209)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english