Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
226. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4656Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4656Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35727
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας.
 
227. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/10/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 111428  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-35848
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35848
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων.
 
228. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4616Β
Πρωτόκολλο: οικ.42574/Δ1.12685  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4616Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35718
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 32518/10263/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας για τη Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) (Β΄ 3484).
 
229. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2020 Αριθμός: Ε2168
Πρωτόκολλο: Ε.2168  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2168
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019.
 
230. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4619Β
Πρωτόκολλο: 109491  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4619Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35719
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ.
 
231. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4620Β
Πρωτόκολλο: Α. 1230  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4620Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35720
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).
 
232. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ200Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4736/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ200Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35717
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.
 
233. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4591Β
Πρωτόκολλο: 107846  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4591Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35714
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 
234. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/10/2020 Αριθμός: 48
Πρωτόκολλο: 261450  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-48
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35713
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020.
 
235. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4579Β
Πρωτόκολλο: 114713 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4579Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
 
236. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/10/2020 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: 261276  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-45
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης.
 
237. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/10/2020 Αριθμός: 46
Πρωτόκολλο: 261187  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-46
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35711
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης - Μεταβολή δραστηριότητας - Λήξη ασφάλισης. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες,
 
238. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4587Β
Πρωτόκολλο: 8965  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4587Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τεχνικής επάρκειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών,
 
239. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4582Β
Πρωτόκολλο: Α. 1228  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4582Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
 
240. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/10/2020 Αριθμός: 47
Πρωτόκολλο: 261370  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-47
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english