Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
451. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2486Β
Πρωτόκολλο: 63890  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2486Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35286
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 3η Τροποποίηση της υπ' αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291).
 
452. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2470Β
Πρωτόκολλο: Α. 1138  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2470Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
 
453. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2471Β
Πρωτόκολλο: 61239  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2471Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35279Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016.
 
454. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2488Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 138  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2488Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35284
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
 
455. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2482Β
Πρωτόκολλο: Α. 1154  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2482Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35285
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
 
456. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2471Β
Πρωτόκολλο: 61238  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2471Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35279
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.
 
457. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2452Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 38740  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ2452Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β' 1584) έως και τις 5.7.2020.
 
458. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2453Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 38739  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ2453Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 5.7.2020.
 
459. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/6/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1147  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-35276
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 
460. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2449Β
Πρωτόκολλο: Α. 1146  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2449Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35276Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219).
 
461. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2434Β
Πρωτόκολλο: Α. 1125  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2434Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013.
 
462. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2447Β
Πρωτόκολλο: Α. 1149  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2447Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
463. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2423Β
Πρωτόκολλο: Α. 1137  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2423Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου.
 
464. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/6/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2425Β
Πρωτόκολλο: οικ. 60967 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2425Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35269Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44).
 
465. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/6/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 60970  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-35269
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english