Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
406. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ133Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4704/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΨΠ-ΦΕΚ133Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
 
407. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2020 Αριθμός: Ε2109
Πρωτόκολλο: Ε.2109  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β’ 2787/10.07.2020).
 
408. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β/7/οικ.26994/1466  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35376
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35376
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85).
 
409. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2861Β
Πρωτόκολλο: 73534  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2861Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40597 – 22/04/2020 απόφασης σύστασης και συγκρότησης επιτροπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών (Β΄ 1686).
 
410. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2841Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2841Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
411. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2787Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 163  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2787Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» Β΄ 2729).
 
412. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2780Β
Πρωτόκολλο: 27759/Δ1.9161  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2780Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
413. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 43024  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-35365
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α' 29-6-2020).
 
414. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 8/7/2020 Αριθμός: ΔΕΔ891
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 891/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ891
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται σε διαφορετικό ποσοστό χαρτοσήμου ανάλογα αν έχει κινηθεί. Αναγνώριση ποσού για αύξηση κεφαλαίου απαιτεί εγγραφή σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ΕΛΠ καθώς και δημοσιότητα της απόφασης της αύξησης.
 
415. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 8/7/2020 Αριθμός: 793
Πρωτόκολλο: 793  
 Αρχείο .pdf: 2020ΑΡΠΑΓ-793
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38598
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταγγελία σύμβασης χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
 
416. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2020 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: 147740  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35363
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020.
 
417. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2773Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2773Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35360
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
 
418. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/7/2020 Αριθμός: Ε2107
Πρωτόκολλο: Ε.2107  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. - Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄).
 
419. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/7/2020 Αριθμός: Ε2106
Πρωτόκολλο: Ε.2106  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 
420. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2760Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2760Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35362
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020» (Β΄756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english