Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
556. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1802Β
Πρωτόκολλο: οικ.16301/933  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1802Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών.
 
557. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1811Β
Πρωτόκολλο: 3999  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1811Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35087
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
 
558. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1791Β
Πρωτόκολλο: οικ.16795/307  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1791Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35075
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 5387/81/5-02-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β΄ 314)
 
559. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 17859/531  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020): «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και  2019/983/ΕΕ  «για  την  τροποποίηση  της  οδηγίας  2004/37/ΕΚ  ’’σχετικά  με  την  προστασία  των εργαζομένων  από  τους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  έκθεση  σε  καρκινογόνους  ή μεταλλαξιγόνους  παράγοντες  κατά  την  εργασία’’»  (Ε.Ε.  L 345/27.12.2017,  L  136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/20.06.2019)  ‐ Τροποποίηση των π.δ. 399/94  (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135)».
 
560. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2020 Αριθμός: Ε2067
Πρωτόκολλο: Ε.2067  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2067
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35072
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
 
561. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1800Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-ΦΕΚ1800Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35071
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/ αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19.
 
562. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1799Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1799Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35076
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης
 
563. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 17860/532  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35122Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35122Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίο κείμενο διατάξεων "σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία" – άτυπη κωδικοποίηση.
 
564. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1784Β
Πρωτόκολλο: οικ. 343  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1784Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35070
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 (Β΄ 1022) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
 
565. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1779Β
Πρωτόκολλο: οικ.17788/346  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1779Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35062
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.
 
566. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1776Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ1776Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35064
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
567. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1778Β
Πρωτόκολλο: οικ. 17787/520  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1778Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35063
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55).
 
568. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1780Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ1780Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
569. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1775Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1775Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35065
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
 
570. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1775Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1775Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35065A
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english