Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2020 Αριθμός: Ε2205
Πρωτόκολλο: Ε2205  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2205
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36076
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 15 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201), για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2020 Αριθμός: Ε2204
Πρωτόκολλο: Ε2204  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36075
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 (Α' 207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5726Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5726Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36073
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5725Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 83416  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5725Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36072
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ.82293/18.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5588).
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2020 Αριθμός: Ε2208
Πρωτόκολλο: Ε2208  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2208
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2020 Αριθμός: Ε2203
Πρωτόκολλο: Ε2203  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2203
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18, 20, 27, 41, 64,66, 67, 68 και 80 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α' 235/26-11-2020).
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5691Β
Πρωτόκολλο: οικ.23430  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5691Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36070
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1386).
 
38. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ256Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4764/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ256Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36064
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. (Άρθρο 114: Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως 1/9/2021).
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5694Β
Πρωτόκολλο: 146847 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5694Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36067
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5687Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/47818/1854  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5687Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36066
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
 
41. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 343897  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-36056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36056
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2020 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5647Β
Πρωτόκολλο: 145889 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5647Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5643Β
Πρωτόκολλο: 143327 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5643Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής σε πληγέντες από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5639Β
Πρωτόκολλο: Α. 1280  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5639Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
 
45. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/∆∆ΕΥ/123007/3541  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-36057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english