Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4757Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4757Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35745
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709).
 
212. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4750Β
Πρωτόκολλο:  43889/1815  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4750Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35744
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011)και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
 
213. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 27/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ207Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4738/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ207Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.
 
214. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4753Β
Πρωτόκολλο: Α. 1240  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4753Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7).
 
215. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4751Β
Πρωτόκολλο: Α. 1236  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4751Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35747
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 
216. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/10/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-35756
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35756
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον έλεγχο εκπρόθεσμων καταστάσεων πελατών– προμηθευτών, ημερολογιακού έτους 2014 και επομένων.
 
217. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/10/2020 Αριθμός: Ε2170
Πρωτόκολλο: Ε2170  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2170
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35754
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή ακινήτων μικρών ακριτικών νησιών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181).
 
218. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4738Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4738Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 
219. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/10/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 113025  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-35739
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.
 
220. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/10/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 113018  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-35740
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.
 
221. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4684Β
Πρωτόκολλο: Α1229  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4684Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35733
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
 
222. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4709Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.67924  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4709Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35735
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
223. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4708Β
Πρωτόκολλο: 43378/Δ1.12994  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4708Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35731
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, για το έτος 2020.
 
224. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/10/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5997  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-35743
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35743
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.
 
225. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/10/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4681Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 67723  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4681Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35729
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english