Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
511. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2073Β
Πρωτόκολλο: οικ. 12730 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ2073Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 
512. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2076Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2076Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
 
513. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2081Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 33463  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2081Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35167
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β ́ 857), έως και τις 15.6.2020.
 
514. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2083Β
Πρωτόκολλο: 20788/610  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2083Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55).
 
515. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ104Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4690/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-ΦΕΚ104Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35183
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.
 
516. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2082Β
Πρωτόκολλο: 2500/1/16-δ  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2082Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35176
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β ́ 871) έως και τις 17.7.2020.
 
517. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ2029Β
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ'/οικ.18045/576  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2029Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35165
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775).
 
518. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 99892  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35155
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020 και διαχείριση των υποβληθεισών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 3/2020.
 
519. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.20477/604  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α' 55)».
 
520. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/5/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 99857  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35154
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α) Παράταση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες. Β) Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 04/2020.
 
521. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1991Β
Πρωτόκολλο: οικ. 11699  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1991Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35143
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
 
522. Υπ. Τουρισμού
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ101Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4688/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΤΟΥΡ-ΦΕΚ101Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35140
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
 
523. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1987Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ.32008  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1987Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35134
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
524. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1970Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ1970Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35135
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
525. Υπ. Τουρισμού
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1942Β
Πρωτόκολλο: 7466  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΤΟΥΡ-ΦΕΚ1942Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35136
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529), 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β’ 1755) όμοιες αποφάσεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english