Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
736. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/ΟΙΚ.12708/557  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-34796
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34796
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4670/20.
 
737. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ/ΟΙΚ.11442/292  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-34795
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 - Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν. 4670/20.
 
738. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 20706  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-34815
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34815
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιορισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
739. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1040Β
Πρωτόκολλο: 20797  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1040Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34804
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986).
 
740. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1022Β
Πρωτόκολλο: 20319  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1022Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
741. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 32246 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34779
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί του ζητήματος της άμεσης εκτέλεσης Πράξεων Άμεσης Απομάκρυνσης.
 
742. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ994Β
Πρωτόκολλο: 13031/Δ1.4551  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ994Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
743. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2020 Αριθμός: Ε2037
Πρωτόκολλο: Ε.2037  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2037
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34791
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68/2020).
 
744. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 10/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΑΑΔΗΣΥ-34954
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επί διατάξεων σχεδίου νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α΄ 64)» που προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας.
 
745. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ993Β
Πρωτόκολλο: 12997/231  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ993Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34786
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
 
746. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ986Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π. οικ.20036  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-ΦΕΚ986Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34775
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
747. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 7334 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΨΠ-34785
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34785
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών - Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
 
748. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ950Β
Πρωτόκολλο: Α. 1054  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ950Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 
749. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ949Β
Πρωτόκολλο: Α. 1053  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ949Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34768
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 
750. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ947Β
Πρωτόκολλο: Α. 1051  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ947Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34769
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english