Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
796. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 13580/189  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-34710
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 64744/677/19 (Β 522) κ.υ.α. "Τροποποίηση της κ.υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/17 "Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ" (Β' 2726).
 
797. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2020 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: 54834  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34702
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1/1/2020 και εφεξής.
 
798. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2020 Αριθμός: Ε2028
Πρωτόκολλο: Ε.2028  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34720
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4663 (ΦΕΚ 30 Α’/12-2- 2020).
 
799. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2020 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: 53545/Σ.8  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34703
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 6 του ν. 4670/20 - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4611/19 σχετικά με την επανένταξη στη ρύθμιση.
 
800. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/3/2020 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: 50324/Σ.6  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34695
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.
 
801. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ680Β
Πρωτόκολλο: Δ.Σ.Σ. Α 1026207 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ680Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34696
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 
802. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ661Β
Πρωτόκολλο: 24963 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ661Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34690
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β ́ 2443), όπως ισχύει.
 
803. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 28/2/2020 Αριθμός: 393
Πρωτόκολλο: 393  
 Αρχείο .pdf: 2020ΑΡΠΑΓ-393
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38928
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αφορά την Υπερωρία - Υπερεργασία.
 
804. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ43Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4670/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ43Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.
 
805. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2020 Αριθμός: Ε2025
Πρωτόκολλο: Ε2025  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.
 
806. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 26/2/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΣτΕ 320/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΣτΕ-34683
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση χρήσεων κατόπιν φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή - Μεταβολές του οικείου κανονιστικού καθεστώτος - Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. (Περίληψη της απόφασης του Β΄ Τμήματος ΣτΕ 320/2020 επταμ.).
 
807. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ606Β
Πρωτόκολλο: 16440  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ606Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34676
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των επιχειρήσεων.
 
808. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 25/2/2020 Αριθμός: 395
Πρωτόκολλο: 395/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΑΡΠΑΓ-395
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οικειοθελείς παροχές εργοδότη - Ομαδική ασφάλιση του προσωπικού.
 
809. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 25/2/2020 Αριθμός: ΦΕΚ42Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 25.02.2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ42Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34675
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.
 
810. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/2/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.40021/8133/372  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-34681
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34681
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english