Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
586. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1695Β
Πρωτόκολλο: 17239/Δ1.5936  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1695Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
587. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1686Β
Πρωτόκολλο: 40597  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1686Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35036
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
 
588. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1647Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1647Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35019
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασπο­ράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
589. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1648Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1648Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.
 
590. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 3/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ91Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 11/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ91Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων.
 
591. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1645Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 94  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1645Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35026
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
 
592. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1649Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1649Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00.
 
593. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1646Β
Πρωτόκολλο: Α. 1099  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1646Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35024
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 
594. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 1/5/2020 Αριθμός: ΦΕΚ90Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 01.05.2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ90Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35020
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
 
595. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1641Β
Πρωτόκολλο: Α. 1094  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1641Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35027
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β’ 1303) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet».
 
596. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1633Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 27529  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1633Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35016
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 857) έως και τις 31.5.2020.
 
597. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1632Β
Πρωτόκολλο: 2500/1/16-γ  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ1632Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 871) έως και τις 31.5.2020.
 
598. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1637Β
Πρωτόκολλο: 42523  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1637Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37445/9.4.2020 υπουργικής απόφασης «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)» (Β’1270).
 
599. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2020 Αριθμός: Ε2065
Πρωτόκολλο: Ε.2065  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35073
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019.
 
600. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/4/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 17078/505  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35018
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english