Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
46. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: 53
Πρωτόκολλο: 342535  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-53
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες.
 
47. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 52713/1576  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-36043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36043
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5638Β
Πρωτόκολλο: Α. 1279  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5638Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
 
49. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ254Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4763/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ254Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36050
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1273  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-36048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36048
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5597Β
Πρωτόκολλο: Α. 1272  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5597Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36049
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5636Β
Πρωτόκολλο: Α. 1278  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5636Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας.
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5586Β
Πρωτόκολλο: οικ. 52241/1567  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5586Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36040
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α' 55), όπως ισχύει.
 
54. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1/ΓΠ.οικ. 81816  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-36031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36031
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστάσεις για τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του ιού SARS CoV-2.
 
55. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ οικ.81810  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-36032
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36032
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και της περιόδου των χριστουγεννιάτικων εορτών.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5588Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5588Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5581Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.81746  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5581Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36042
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5579Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.81699  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5579Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36029
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).
 
59. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 338446  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-36023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5577Β
Πρωτόκολλο: Α. 1274  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5577Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english