Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
151. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/11/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 304941  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35853
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35853
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές - τεκμαρτά ημερομίσθια.
 
152. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ227Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4753/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ227Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35855
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.
 
153. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2020 Αριθμός: Ε2185
Πρωτόκολλο: Ε.2185  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35894
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS).
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5099Β
Πρωτόκολλο: 131954 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5099Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35854
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
155. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5081Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 282  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5081Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35849
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13-11-2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047).
 
156. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5060Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.73325  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5060Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35852
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).
 
157. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5080Β
Πρωτόκολλο: 47284/359  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5080Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35870
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση της υπ' αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α' 177)» (Β' 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β' 4581).
 
158. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2020 Αριθμός: 50
Πρωτόκολλο: Σ23/7  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-50
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.
 
159. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5051Β
Πρωτόκολλο: οικ. 47166/1180  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5051Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268).
 
160. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5048Β
Πρωτόκολλο: οικ. 46939/1171  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5048Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35841
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 42774/1072/20.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β' 4706), ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας.
 
161. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5046Β
Πρωτόκολλο: 1029/8/18  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ5046Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.
 
162. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5047Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 281  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5047Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35828
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.
 
163. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2020 Αριθμός: 426
Πρωτόκολλο: 77233  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-426
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35820
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.
 
164. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5007Β
Πρωτόκολλο: οικ. 46153/1151  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5007Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35832
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
 
165. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/11/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5004Β
Πρωτόκολλο: 74652  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ5004Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english