Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 850
721. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 30/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ75Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 30.03.2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ75Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34818
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
 
722. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1081Β
Πρωτόκολλο:  Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1081Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34812
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
723. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1079Β
Πρωτόκολλο: Α. 1064  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1079Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34813
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.
 
724. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1078Β
Πρωτόκολλο: 12998/232  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1078Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34814
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
 
725. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1080Β
Πρωτόκολλο: 124/20  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1080Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34820
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.
 
726. Υπ. Τουρισμού
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1073Β
Πρωτόκολλο: 5248  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΤΟΥΡ-ΦΕΚ1073Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους.
 
727. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1077Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/οικ.13412/327  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1077Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34819
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
 
728. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1074Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.21159  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΥΓ-ΦΕΚ1074Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020
 
729. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1072Β
Πρωτόκολλο: Α. 1052  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1072Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34809
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και την ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232 /4.12.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
 
730. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ'/οικ.13412/327  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-34808
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
 
731. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1062  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34799
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34799
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α') και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
 
732. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 20706  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΧΩΔΕ-34815
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34815
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιορισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
733. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1063  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-34799Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34799Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α') και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
 
734. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1043Β
Πρωτόκολλο: Α. 1061  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1043Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α') πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκηση.
 
735. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2020 Αριθμός: ΦΕΚ1044Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/οικ13226/325  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1044Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34801
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english